Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Vũ Thị Thơ PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:21

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Vũ Thị Thơ

Ngày tháng năm sinh :

24-12-1955

Quê quán : Thái Bình

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân, Trịnh Văn Biều (chủ nhiệm), Trang Thị Lân, Lê Trọng Tín (2000), Đổi mới nội dung và phương pháo dạy học phần thực hành lý luận dạy học hóa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới. Đề tài NCKH cấp Trường – mã số CS 99/02 – ĐHSP tháng 11/2000. Đã nghiệm thu.
  2. Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân, Trịnh Văn Biều, Trang Thị Lân, Lê Trọng Tín (2000), Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học hóa học. Tài liệu dùng cho sinh viên  Khoa Hóa ĐHSP.
  3. Vũ Thị Thơ, Trịnh Văn Biều, Trang Thị Lân, Trần Thị Vân, Lê Trọng Tín (2001). Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học  phần “Thực hành lý luận dạy học hóa học”. Tạp chí Khoa học số 26. Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.
  4. Vũ Thị Thơ, Trịnh Văn Biều, Trang Thị Lân, Trần Thị Vân, Lê Trọng Tín (2000), Xây dựng hệ thống thí nghiệm thực hành lý luận dạy học Hóa học. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy thí nghiệm Hóa học của khoa Hóa các Trường Đại học SP và Cao đẳng SP toàn quốc”. Hà Nội tháng 12 –2000, tr.8-13.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 769 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Một 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5