Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lê Phi Thúy PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:22

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Lê Phi Thúy

Ngày tháng năm sinh :

13-08-1954

Quê quán : Quảng Nam

Học vị :

Thạc sĩ

Năm được phong : 1997

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 2001

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Lê Phi Thúy, Trần Thị Đà, Phạm Đức Phú, Nguyễn Hữu Đĩnh (1999), Điều chế phức Kali coban tactrat dùng làm chất tạo màu cho gốm granit. Hóa học và công nghiệp hóa chất – số 4 (53). Tạp chí của Hội hóa học Việt nam.
  2. Lê Phi Thúy, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Hữu Đĩnh (1999), Điều chế và tính chất một vài phức chất của Fe (III) đối với axit tactric. Hóa học và công nghiệp hóa chất – số 7 (56). Tạp chí của Hội hóa học Việt nam.
  3. Lê Phi Thúy, Trần Thị Đà, Đặng Thị Thanh Lê (2000), Điều chế phức kali oxalato của Cr, Mn, Fe dùng làm chế phẩm tạo màu cho granit nhân tạo. Thông báo Khoa học số 1 năm 2000. Trường Đại học Sư phạm Hà nội.
  4. Lê Phi Thúy, Hồ Thị Minh Thủy, Trần Thị Đà (2000), Điều chế và cấu tạo một vài phức chất natri coban xitrat. Tạp chí Khoa học, số 23 Trường ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh.
  5. Lê Phi Thúy, Lương Ngọc Thế, Trần Thị Trâm (2001), Điều chế phức fomiat của Cr (III), Fe (III), Mn (II), Co (II), Ni(II) dùng làm chế phẩm tạo màu cho granit nhân tạo. Tạp chí Hóa học và công nghiệp hóa chất, số 4 (69). Hội Hóa học Việt Nam.
  6. Lê Phi Thúy, Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà (2001), Nghiên cứu một số phức kim loại chuyển tiếp với axit hữu cơ dùng làm chế phẩm màu cho granit nhân tạo. Tạp chí Hóa học, T.39, Số 1, tr.58-62. Trung tâm KHTN và CN Quốc gia.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 635 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Một 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5