Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Võ Thị Hồng Tịnh PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:23

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Võ Thị Hồng Tịnh

Ngày tháng năm sinh :

26-06-1957

Quê quán : Thừa Thiên

Học vị :

Thạc sĩ

Năm được phong : 1996

Chức danh :

Giảng viên

Năm công nhận : 1992

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa - Tổ Hóa vô cơ

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Võ Thị Hồng Tịnh (1989), Nghiên cứu tương tác hệ bậc ba Muối- Nước bằng một số phương pháp phân tích hóa lý, Luận văn Cao Học, bảo vệ tại Trường ĐHSP Tp.HCM .
  2. Võ Thị Hồng Tịnh (1996), An environmental approach to the general chemistry curriculum for basic science students in Hô Chi Minh City University, Luận án Master, bảo vệ tại Simon Fraser University Canada, tháng 3/1996.
  3. Võ Thị Hồng Tịnh (1999),  Đổi mới phương pháp giảng dạy thực hành thí nghiệm các bộ môn khoa học thực nghiệm, Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học ở Trường ĐHSP, 1/1999, tr. 237.
  4. Võ Thị Hồng Tịnh (1999),  Đưa chủ đề môi trường vào chương trình hóa học, Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc tế Việt Nam – Canada, Đại học Thủy sản Nha Trang, tháng 01/1999, tr.20.
  5. Võ Thị Hồng Tịnh (2000), Đổi mới giảng dạy thực hành Thí nghiệm Hóa học, Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học - Định hướng phát triển Hóa học Việt Nam về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, tháng 3/2000 tại Tp. HCM.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 499 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2