Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trần Thị Tửu PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:25

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Trần Thị Tửu

Ngày tháng năm sinh :

02-10-1947

Quê quán : Xã Gia Vân -Huyện Giã Viễn - Nam Định

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1987

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 1992

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Trần Thị Tửu (1986), Tổng hợp và nghiên cứu các dẫn xuất thế ở vị trí số 3 của 2- Benzothiazolinon. Luận án Tiến sĩ.
  2. Trần Thị Tửu, Perjéssy A., Loos D., Sutoris V. (1988),  Substituent Effects and Conformation of (E) –3- (2-R-Vinyl) -2 - Benzothialinones, in Chemistry of Heterocyclic Compounds, Ed. Kovav. J., Zálupsky P., pp. 469-470, Elsevier, Amsterdam.
  3. Trần Thị Tửu, Perjéssy A., Loos D., Sutoris V. (1988), Infrared spectra and Theoretical Study of (E) – 3- (2 – R- Vinyl) – 2- Benzothiazolinones, Monatsh, Chem. 119, 477-486.
  4. Trần Thị Tửu, Sutoris V, gáplovsky A., Perjéssy A., Loos D. (1989),  Benzothiazole Compounds XXIV. Preparation of (E) - (2-R-Vinyl) -2-Benzonthiazolinones and Investigation of their Growth – regulating activity, chem paper  43, 567-578.
  5. Trần Thị Tửu (1991), Áp dụng phản ứng Wittig vào việc tổng hợp các hợp chất 3 – (2-R-Vinyl) –2- benzothiazolinon. Thông tin Khoa học, ĐHSP Tp.HCM, Số 8.
  6. Trần Thị Tửu (1995), Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của Benzotiaral. Mã số B19-30-06. Đề tài cấp Bộ.
  7. Trần Thị Tửu (1998), Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của Benzothiazol. Tuyển tập báo cáo của Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3.
  8. Trần Thị Tửu (1999), Xác định cấu trúc của 2-mercapto benzothiazol và 2-metylthio benzothiazol bằng phương pháp săc ki khí – khối phố. Tạp chí Công nghiệp hóa chất số 4 trang 24-29.Hội Hóa học Việt Nam.
  9. Trần Thị Tửu (2000), Danh pháp hợp chất hữu cơ. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 312 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2