Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Nghiệp Vụ Sư Phạm
Câu hỏi:
Em tốt nghiệp đại học Công Nghệ Thông Tin, bây giờ em muốn học nghiệp vụ sư phạm, học ở đâu, bao lâu, học phí bao nhiêu?
Trả lời:
Tất cả thông tin ở đây http://daotao.hcmup.edu.vn/nvsp/