Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Didactic Toan
  
Trang Chủ Giới thiệu Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học
 • Bessot Annie, trưởng nhóm DDM, Laboratoire Leibniz, Đại học Joseph Fourier, Pháp, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Birebent Alain, nhóm DDM, Laboratoire Leibniz, Đại học Pierre Mendès, Pháp, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Celi Valentina, IREM Grenoble, Đại học Joseph Fourier, Pháp This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Comiti Claude, nhóm DDM, Laboratoire Leibniz, Đại học Joseph Fourier , Pháp, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Đoàn Hữu Hải, nguyên trưởng phòng Đào tạo, ĐHSP TP. HCM, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Dorier Jean-Luc, giáo sư Đại học Genève, Pháp, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Lê Thái BảoThiên Trung, Khoa Toán – Tin học ĐHSP TP.HCM, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Lê Thị Hoài Châu, Khoa Toán – Tin học ĐHSP TP.HCM, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Lê Văn Tiến, Hiệu trưởng, Cao Đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương 3, TP. HCM, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Nguyễn Thái Sơn, cựu trưởng Khoa Toán- Tin học, ĐHSP TP.HCM, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Nguyễn Xuân Tú Huyên, Khoa Tiếng Pháp, ĐHSP TP.HCM, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học