Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Dương Thị Thu Thi PDF Print E-mail
Monday, 28 March 2011 15:09

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Dương Thị Thu Thi

Ngày tháng năm sinh :

22-02-1956

Quê quán :

Bà Rịa

Học vị :

Thạc sĩ

Năm được phong : 1988
Đơn vị công tác : Khoa Pháp
Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Dương Thị Thu Thi, Nguyễn Thị Bình  Minh, Nguyễn Xuân Tú Huyên (1987),  Description énonciative: Etude sur le fonctionnement du discours rapporté dans les articles de journaux, Viện Ngôn ngữ, Đại học Haute - Normandie.
  2. Dương Thị Thu Thi, Nguyễn Thị Bình  Minh, Nguyễn Xuân Tú Huyên (1987), Rapport de stage: L’utilisation d’Archipel en milieu non francophone. Bilan d’une année d’expérimentation, Luận án Maitrise FLE, Viện Ngôn ngữ, Đại học Haute -Normandie.
  3. Dương Thị Thu Thi (1988), Réflexions sur l’apprentissage du français oral dans une perspective communicative par les étudiants en première et deuxième années du cursus rénové de 5 ans à l’Université pédagogique de Hô Chi Minh ville au Vietnam.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 564 guests online

 Vụ KHCN 

October 2020
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1