Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Didactic Toan
  
Trang Chủ Giới thiệu Loại hình đào tạo
Loại hình đào tạo

1. Đào tạo thạc sỹ

Chương trình đào tạo Thạc sỹ về didactic Toán bắt đầu từ năm 2001. Thời gian đào tạo: 3 năm

2. Đào tạo tiến sỹ

Có hai hình thức:

a) Nghiên cứu luận án theo chế độ đồng hướng dẫn (Giáo viên Việt Nam và giáo viên Pháp cùng hướng dẫn). Nghiên cứu sinh phải bảo vệ luận án bằng tiếng Pháp, tại Pháp, trước một hội đồng gồm các thành viên được cả hai trường Đại học Joseph Fourier và Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Hình thức đào tạo này được thực hiện từ năm 1993. Điều kiện:

  • Học viên biết tiếng Pháp, có bằng thạc sĩ didactic toán, bảo vệ luận văn thạc sĩ bằng tiếng Pháp, trước một hội đồng có sự tham gia của các chuyên gia didactic của Đại học Joseph Fourier.
  • Có học bổng làm nghiên cứu sinh tại Pháp.

b) Học tập và bảo vệ bằng tiếng Việt tại Việt Nam. Hình thức đào tạo này bắt đầu thực hiện từ tháng 10 năm 2007.

3. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, trường didactic

Đã tổ chức :

1. Hội thảo lần thứ nhất về didactic tháng 6 năm 2005

2. Trường didactic Toán lần thứ nhất tại Đà Lạt, tháng 3 năm 2007

3. Hội thảo lần thứ hai về didactic tháng 4 năm 2010

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học