Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Hệ Đại Học Không Chính Quy
Câu hỏi: V/v: Hệ Đại học không chính quy - khoa Tiếng Anh
Kinh gui: Phong Dao tao Truong DH Su Pham TP.HCM Toi muon tro thanh giao vien day tieng Anh. Nhung hien tai toi da tot nghiep Dai hoc Bach Khoa TPHCM, va dang di lam. Nen toi muon xin thong tin de co the dang ky thi tuyen chung trinh dao tao he dai hoc khong chinh quy - khoa Tieng Anh. Va thu tuc cung nhu chuong trinh dao tao nhu the nao de toi co the theo doi va dang ky kip thoi. Chan thanh cam on. Mang Nguyen Minh Ngoc
Đáp:
Có thể đăng kí học lớp văn bằng 2 tiếng Anh. Nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo (dự kiến trong năm nay chiêu sinh) (Administrator)