Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Xem Điểm Thi Học Phần

Câu hỏi: V/v Xem điểm thi học phần

Em muốn xem điểm thi học phần ngành học giáo dục mầm non hệ tại chức thì xem ở trang web nào?

Trả lời:

Hệ tại chức chưa thể cập nhật điểm lên website.