Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thi Tốt Nghiệp
Câu hỏi: V/v Thi TN (Hoang Thai, 18:53' 31/10/09)  
Nếu trong học kì cuối em trả nợ hết thì có được thi tốt nghiệp lần 2 không?
Đáp:
Được chứ, lúc đó em được xem như là thi tốt nghiệp lần đầu, môn Chủ nghĩa xã hội khoa học có thể được thi trước trong đợt 1. (Administrator)