Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Tư liệu tham khảo Giới thiệu sách Ngữ pháp văn bản và luyện tập làm văn
Ngữ pháp văn bản và luyện tập làm văn PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 21:44

           Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha. NXB Giáo dục 2007, 2009, 232p. 

       Ngữ pháp văn bản và luyện tập làm văn là tài liệu dành cho sinh viên, giáo viên ngữ văn, giáo viên tiểu học, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ pháp văn bản và ứng dụng của ngữ pháp văn bản với dạy học phân môn Tập làm văn ở tiểu học và trung học cơ sở.

      Với mục đích trình bày những nội dung cơ bản và hệ thống, tránh trùng lặp, nên thay vì triển khai theo hai nội dung có tính tách bạch là (1) ngữ pháp văn bản, (2) ứng dụng của nó trong luyện tập làm văn, cuốn sách này trình bày thành các mục: giản yếu về ngữ pháp văn bản, văn bản, đoạn văn, liên kết trong văn bản. Nhằm giúp người sử dụng có cơ sở luyện tập ứng dụng, đồng thời tiện cho việc trình bày, các nội dung của phần kiến thức cơ bản được trình bày kết hợp với phần ứng dụng tương ứng (như dạy học viết các kiểu văn bản, viết đoạn, thực hành liên kết câu, liên kết đoạn,…).
     Để tăng tính hữu ích của tài liệu, bên cạnh phần chính văn, tài liệu còn có 3 phần phụ lục: Quy tắc sử dụng dấu câu, một số mẫu văn bản hành chính thông dụng và một số biện pháp tu từ
     Chú ý tăng cường tính thực hành, nên cuối mỗi chương mục của cuốn sách này đều có nhiều vấn đề thảo luận và bài tập nhằm giúp người học củng cố và vận dụng kiến thức lí thuyết đã học.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội