Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Didactic Toan
  
Trang Chủ Tiếp cận ban đầu
Tiếp cận ban đầu

Để có một ý niệm về các khái niệm chính của Didactic Toán trong mối liên hệ với các khái niệm didactic của các môn học khác, độc giả có thể tra cứu trên các PHIẾU THUẬT NGỮ, được thực hiện bởi Bà Nguyễn Xuân Tú Huyên, giáo sư Khoa tiếng Pháp ĐHSP TP.HCM

Để bước đầu tìm hiểu sự vận hành của các khái niệm này, độc giả có thể tham khảo các tham luận :

  • NHỮNG LỢI ÍCH CỦA DIDACTIC đối với việc giảng dạy Toán, đào tạo giáo viên và giảng viên.
  • NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU được thực hiện trong khuôn khổ cộng tác.

Để truy cập tên các ấn phẩm nghiên cứu didactic, độc giả có thể tham khảo MỤC LỤC.

Để tìm hiểu các trang web chính yếu về việc dạy học Toán, hãy nhấn vào mục LIÊN KẾT.

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học