Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ ĐOÀN - HỘI THÔNG BÁO CHUNG danh sách các đội thi tham dự hội thi SVVCN lần thứ XV - vòng sơ khảo
danh sách các đội thi tham dự hội thi SVVCN lần thứ XV - vòng sơ khảo PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 4 2011 08:20

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN – HỘI KHOA LỊCH SỬ

***

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH THAM GIA VÒNG SƠ LOẠI VỚI HỘI THI SINH VIÊN CỘI NGUỒN LẦN THỨ XV

 

 

Stt

Họ và tên

Tên đội thi

Đơn vị

Ghi chú

1

Mai Văn Khiên

Sức Trẻ

Sử - QP K36

 

2

Bùi Thị Lý

 

 

3

Bùi Thị Thắm

 

 

 

4

Đào Thị Kim Hồng

 

 

 

5

Lương Văn Mười

Sức trẻ

 

 

6

Lê Các Hương

 

Sử - QP K36

 

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 

 

8

Tô Hồng Cầm

 

 

 

9

Mai Thị Phượng

 

 

 

10

Phạm Thị Giàu

 

 

 

11

Nguyễn Sỹ Hồ

Đại thắng

Sử - QP K36

 

12

Nguyễn Hữu Thời

 

 

 

13

Hoàng Thị Nhâm

 

 

 

14

Trần Hương Nhài

 

 

 

15

Lê Thanh Nhân

Đại thắng

 

 

16

Võ Đông An

Chơi là Thắng

Sử - QP K36

 

17

Bùi Hồng Ân

 

 

 

18

Đặng Văn Huế

 

 

 

19

Nguyễn Chí Phương

 

 

 

20

Nguyễn Đình Phước Hùng

Chơi là Thắng

 

 

21

Dương Văn Hà

Làng Sen

Sử - QP K36

 

22

Hoàng Văn Thành

 

 

 

23

Võ Quang Tuấn

 

 

 

24

Nhiêng Ngọc Châu

 

 

 

25

Huỳnh Thị Hoàng Hảo

Làng Sen

 

 

26

Đỗ Văn Sự

Vượt Ngục

TLGD K34

 

27

Lê Thị Thanh Thủy

 

 

 

28

Lò Thị Thu Thúy

 

 

 

29

Bùi Thị Thu Thủy

 

 

 

30

Trần Thị Vinh

Vượt Ngục

 

 

31

Nguyễn Thị Đào Lưu

Đôi dép cao su

TLGD K34

 

32

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

 

 

33

Nguyễn Ngọc Duy

 

 

 

34

Bùi Thị Hân

 

 

 

35

Huỳnh Thị Thiệt

Đôi dép cao su

 

 

36

Trần Thị Minh Thư

Hòa Bình

Sử 1B

 

37

Nguyễn Kim Tới

 

 

 

38

Nguyễn Vũ Linh

 

 

 

39

Dư Thế Hùng

 

 

 

40

Phạm Thị Ánh Quyền

Hòa Bình

 

 

41

Trúc Văn Nghĩa

Ngôi Sao

Sử 1B

 

42

Lê Thị Thu Thảo

 

 

 

43

Đoàn  Thị Xuân Cười

 

 

 

44

Trần Thị Huyền Trân

 

 

 

45

Trần Thị Bốn

Ngôi Sao

 

 

46

Phú Thị Mỹ Lanh

Hoa Hướng Dương

Sử 1B

 

47

Nguyễn Thị Dự

 

 

 

48

Nguyễn Thị Bảnh

 

 

 

49

Chu Thị Thương Mến

 

 

 

50

Nguyễn Thị Thúy

Hoa Hướng Dương

 

 

51

Bích Thị Xuân

Bằng lăng tím

Sử K36B

 

52

Ngô Thị Hằng Nga

 

 

 

53

Phạm Trọng Đại

 

 

 

54

Dương Thị Huệ

 

 

 

55

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bằng lăng tím

 

 

56

Trần Thị Thanh Hoa

Cầu Vồng

Sử K34B

 

57

Lê Thị Kim Oanh

 

 

 

58

Hoàng Thị Hòa

 

 

 

59

Trần Thị Hiền

 

 

 

60

Vi Thị Kim Oanh

Cầu Vồng

 

 

61

Lê Anh Sơn

Sao Việt

Sử K34B

 

62

Bùi Văn Thành

 

 

 

63

Mebla Đế

 

 

 

64

Trần Thị Thắm Tươi

 

 

 

65

Nguyễn Thị Sự

Sao việt

 

 

66

Nguyễn Mạnh Hùng

Bồ câu trắng

Sử K34B

 

67

Hoàng Ngọc Duy

 

 

 

68

Nguyễn Thị Nhung

 

 

 

69

Nguyễn Thị Ngát

 

 

 

70

Nguyễn Thị Vinh

Bồ câu trắng

 

 

71

Huỳnh Thanh Tuấn

Pò Kun

Sử K34B

 

72

Vũ Thị Cẩm

 

 

 

73

Đậu Thị Anh

 

 

 

74

Đặng Thị Tường Doanh

 

 

 

75

Đặng Thị Thịnh

Pò Kun

 

 

76

Phạm Công Danh

Chuối Hột

Sử K34B

 

77

Hồ Văn Hùng

 

 

 

78

Ngô Ngọc Việt

 

 

 

79

Nguyễn Đức Trí

 

 

 

80

Phạm Văn Đồng

Chuối Hột

 

 

81

Đỗ Thị Ngọc Lan

Hạc giấy

Sử K34B

 

82

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

 

 

 

83

Nguyễn Thị Mai

 

 

 

84

Phạm Thị Hằng

 

 

 

85

Nguyễn Thành Trung

Hạt giấy

 

 

86

Nguyễn Hoàng Cúc

GCMN 1

GDMN

 

87

Nguyễn Thị Hương Giang

 

 

 

88

Nguyễn Lê Mỹ Huyền

 

 

 

89

Đặng Thu Hiền

 

 

 

90

Nguyễn Minh Tâm

 

 

 

91

Lê Thu Đạt

GDMN 2

GDMN

 

92

Nguyễn Thị Thanh Loan

 

 

 

93

Nguyễn Thị Hương Nhu

 

 

 

94

Trần Thị Ngọc Tiền

 

 

 

95

Đinh ThịThanh Trúc

 

 

 

96

Lê Thị Yến Nhi

GDMN 3

GDMN

 

97

Trần Thị Diễm My

 

 

 

98

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

 

 

99

Tô Thị Nga

 

 

 

100

Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

101

Võ Thị Bích Xuân

GDMN 4

GDMN

 

102

Phạm Thị Thúy Vân

 

 

 

103

Trần Thị Trà Ly

 

 

 

104

Lý Thị Hoàng Uyên

 

 

 

105

Vũ Thị Hoa

 

 

 

106

Nguyễn ThỊ Minh Huệ

GDMN 5

GDMN

 

107

Uông Thị Kim Hồng

 

 

 

108

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

 

109

Đoàn Thị Yến Oanh

 

 

 

110

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

 

 

111

Đinh Thị Thùy An

GDMN 6

GDMN

 

112

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

 

 

 

113

Nguyễn Thị Thúy Linh

 

 

 

114

Phạm Thị Nhân

 

 

 

115

Chu Thị Hương Thảo

 

 

 

116

Cáp Thị Dinh

GDMN 7

GDMN

 

117

Nguyễn Thị Kim Liên

 

 

 

118

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

 

 

119

Nguyễn Hà Thanh Thủy

 

 

 

120

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

 

 

 

121

Voõ Thò Thu Haø

Đội 1

Sử K35B

 

122

Ñinh Thò Ngoït

 

 

 

123

Phaïm Thò Minh Tuyeán

 

 

 

124

Ñaøo Thò Thuûy

 

 

 

125

Traàn Thò Thanh Nga

Đội 2

Sử K35B

 

126

Hoà Thò Phöông Haèng

 

 

 

127

Nghuyeãn Thò Ngoïc Lyù

 

 

 

128

Hoaøng Thò Ngôøi

 

 

 

129

Buøi Thò Dónh

Đội 3

Sử K35B

 

130

Cao Thò Cuùc

 

 

 

131

Phan Thò Dung

 

 

 

132

Nguyeãn Thò Muøi

 

 

 

133

Nguyeãn Trung Hieáu

Đội 4

Sử K35B

 

134

Löu Thò Ngoïc Mai

 

 

 

135

Nguyeãn Thò Thaûo

 

 

 

136

Phaïm Thò Thu Haûo

 

 

 

137

Nguyễn Thị Huế

Thiên Địa Hội

Sử - QP K34A

 

138

Nhữ Thị Hoài Thương

 

 

 

139

Võ Thị Thắm

 

 

 

140

Bùi Thị Đăng Khoa

 

 

 

141

Nguyễn Thanh Hòa

 

 

 

142

Cao Thị Huế

Chân lý

Sử - QP K34A

 

143

Nguyễn Văn Lương

 

 

 

144

Nguyễn Thị Thanh Hải

 

 

 

145

Nguyễn Văn Tú

 

 

 

146

Lê Thị Lợi

Hoa rừng

Sử - QP K34A

 

147

Lê Thị Hoa

 

 

 

148

Hà Thị Hoa

 

 

 

149

Phạm Thúy Phượng

 

 

 

150

Nguyễn Thị Huyền

 

 

 

151

Vũ Ngọc Quyên

Bước tiến

Sử - QP K34A

 

152

Lê Bá Tân

 

 

 

153

Tạ Thị Thêu

 

 

 

154

Lê Minh Hiếu

 

 

 

155

Nguyễn Thị Thu Nga

Trang sử Việt

Văn K53B

 

156

Lưu Thị Nhàn

 

 

 

157

Vũ Thị Hồng Nhung

 

 

 

158

Lý Thành Nhơn

 

 

 

159

Nguyễn Thị Cẩm Tú

 

 

 

160

Lê Thị Ngân

Cánh buồm

Văn K53B

 

161

Nguyễn Thị Thái Nguyên

 

 

 

162

Trần Thị Thùy Trang

 

 

 

163

Phan Thị Hồng Nhi

 

 

 

164

Võ Thị Thúy Vân

 

 

 

165

Lê Văn Cường

Sinh K34

 

01685585956

166

Nguyễn Hiếu

 

 

 

167

Đinh Quang Hiếu

 

 

 

168

Trần Đức Quốc

 

 

 

169

Trần Thị Thùy Trâm

 

 

 

170

Huỳnh Hữu Nghị

Kính cận

 

0918 721 400

171

Dương Thị Thu

 

 

 

172

Võ Thị Thanh

 

 

 

173

Phạm Thị Xâm

 

 

 

174

Nguyễn Thị Dịu

Làng sen

 

 

175

Nguyễn Thị Hoàn

 

 

 

176

Lê Bá Vang

 

 

01659 910 200

177

Đặng Trí Tài

 

 

 

178

K’Thủy

 

 

 

179

Cao Thị Lượng

Kim Liên

 

01668 639 583

180

Trần Thị Thủy

 

 

 

181

Lê Thị Hải

 

 

 

182

Lê Thị Giản Đơn

 

 

 

183

Nguyễn Thị Dịu

 

 

 

184

Thường Võ Anh Hương

Nguồn Cội

 

01203 672 226

185

Nguyễn Khánh Băng

 

 

 

186

Siu H’Mai

 

 

 

187

Đào Thị My Ny

 

 

 

188

Đặng Thị Dung

 

 

 

189

Long Văn Thành

Hóa 1

 

 

190

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

191

Dương Văn Út

 

 

 

192

Đổng Duy Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học