Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Tổ Ngoại ngữ
Division of Foreign Languages
  
webmail

Lịch công tác

April 2021
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Liên Kết Web

Trang Chủ Biểu Mẫu Biểu Mẫu Dành Cho Sinh Viên PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN HỌC PHẦN
PDF 打印 E-mail

TRƯỜNG ĐHSP TPHCM                          Lớp cải thiện:…………….….……...……….………...

TỔ NGOẠI NGỮ                                     Số biên lai:…………….......…. Ngày: ……………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN HỌC PHẦN

Họ và tên: …………………….................................……… MSSV: ……….....…......…………..

Khoa: …………....... Lớp: ……….  hệ [  ] CQ    [  ] CNNSP    [ ] CQĐP

TÊN MÔN HỌC

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ/ ĐVHT

SỐ TIỀN
Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:                      TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 20

Sinh viên ký tên & ghi rõ họ tên


Ghi chú: Sinh viên đem phiếu đăng ký này đến nộp tiền tại phòng KHTC của Trường.

Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký này và biên lai thu tiền cho văn phòng Tổ NN.


PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

GIẤY GIỚI THIỆU

Sinh viên: ..............................................  MSSV: ..................................

Khoa: .................................... hệ [  ] CQ    [  ] CNNSP    [ ] CQĐP

Học cải thiện học phần: ...................................  Môn: .......................................

Tại lớp: ...................................... do giáo viên:................................................ phụ trách.

Đề nghị giáo viên bổ sung vào danh sách lớp quản lý chuyên cần và tạo điều kiện cho SV học tập tốt.

* Kiểm tra đánh giá quá trình theo danh sách lớp .................................................

Kết quả đánh giá quá trình: ............(....%);........(....%);...........(....%);..........(....%)

* Kiểm tra đánh giá cuối kỳ theo hệ .................................................

Kết quả đánh giá cuối kỳ: ..................................................

Ngày …… tháng …… năm 20

Giáo vụ TNN

 


 Tin Đào Tạo 

Tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ

  Tầm quan trọng của môn ngoại ngữ Trong thời kỳ hội nhập và với xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì ngoại ngữ - phổ biến là tiếng Anh -  có một vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế, Đảng và...
 

 Thông báo Họp 

KIỂM TRA GIỮA KÌ BỔ SUNG

Những sinh viên học phần II không tham dự kiểm tra giữa kỳ CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG (đã gửi đơn lên Văn phòng Tổ Ngoại Ngữ) sẽ được kiểm tra bổ sung vào 08 giờ 30 sáng ngày thứ 6 16.5.2014. Đề...
 

 Trực Tuyến 

当前有 426名访客 在线

bogddt
1275359468_Book
1275359498_adept_installer
Bộ GD & ĐT
Cục ĐT với nước ngoài
Giáo Trình
Học Qua Bài Hát
Thư Viện Phần Mềm
Từ điển Oxford