Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Tư liệu tham khảo Đề tài nghiên cứu Luận văn thạc sỹ: Phân lập và biểu hiện gen GM2 mã hóa cho kháng nguyên roi của vi khuẩn Salmonella
Luận văn thạc sỹ: Phân lập và biểu hiện gen GM2 mã hóa cho kháng nguyên roi của vi khuẩn Salmonella PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 22:30

Tác giả: Nguyễn Minh Giang

Năthực hiện: 2001             ; năm kết thúc: 2003

Tóm tắt: Đây là đề tài phân lập và biểu hiện một trong những gen nằm trong vi khuẩn Salmonella – một trong những dòng vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm ở thịt gà. Trên cơ sở cắt gen GM2 của Salmonella và đưa vào vi khuẩn E.coli để biểu hiện, thu được prôtêin chính là kháng nguyên gây độc. Kháng nguyên này sẽ được thử nghiệm để sản xuất văcxin và kết hợp với kháng nguyên của một số đoạn gen gây độc khác để tạo ra bộ KIT kiểm tra mức độ lây nhiễm và gây độc của Salmonella trên thịt các loại gia cầm.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội