Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Tư liệu tham khảo Đề tài nghiên cứu Đề tài: Chế độ dinh dưỡng học sinh bán trú trong một số trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh: T
Đề tài: Chế độ dinh dưỡng học sinh bán trú trong một số trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh: T PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 22:33

Tác giả: Th.S Nguyễn Minh Giang

- Cấp quản lý, mã số: cấp trường; CS.2011.19.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 6 năm 2012

Đề tài nghiên cứu về thực trạng chế độ dinh của học sinh trong một số trường tiểu học có bán trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đề xuất một số giải pháp khắc phục những khó khăn của thực trạng này.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội