Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Tư liệu tham khảo Đề tài nghiên cứu Luận văn thạc sỹ: Rèn kĩ năng kể chuyện trong phân môn môn Tâp Làm Văn lớp 4 theo hướng giao tiếp
Luận văn thạc sỹ: Rèn kĩ năng kể chuyện trong phân môn môn Tâp Làm Văn lớp 4 theo hướng giao tiếp PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 22:42

Tác giả: Th.S Lê Ngọc Tường Khanh

Năm thực hiện: 2006

Tóm tắt: Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tác giả luận văn đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng kể chuyện trong phân môn Tập làm văn lớp 4 theo hướng giao tiếp

1. Chuyển đổi ngôi kể - phương thức thích ứng với các yêu cầu giao tiếp khác nhau khi kể

2. Xác định đối tượng giao tiếp (người đọc, người xem) cho cạu chuyện

3. Xây dựng và phát triển truyện phù hợp với nội dung và mục đích giao tiếp

4. Đa dạng hoá cách mở bài và kết bài đáp ứng yêu cầu giao tiếp

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội