280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tổ Ngoại ngữ
Danh Mục Tạp Chí Khoa Học Chuyên Ngành Trong Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu PDF. In Email
Thứ hai, 25 Tháng 4 2011 21:50

Applied Linguistics

 1. Annual Review of Applied Linguistics
 2. International Journal of Applied Linguistics
 3. Issues and Developments in Applied Linguistics (IDEAL)
 4. Journal of Applied Linguistics
 5. Linguistics and Education
 6. Modern Language Journal
 7. World Englishes

Language Testing

 1. Educational Testing Service (ETS)
 2. Language Testing

Computer-Assisted Language Learning

 1. CALL
 2. CALICO Journal (Computer-Assisted Language Instruction Consortium)
 3. Jaltcall
 4. Language Learning & Technology
 5. System
 6. ReCALL

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

 1. Applied Language Learning
 2. ELT Journal
 3. Language Learning
 4. Second Language Research
 5. Studies in Second Language Acquisition
 6. TESOL Journal
 7. TESOL Matters
 8. TESOL Quarterly

 

Ghi chú:

Để truy cập vào các tạp chí khoa học các thầy cô click vào Thư viện CSDL để vào Cơ sở dữ liệu trực tuyến của thư viện (Các thầy cô liên hệ với thư viện tại 222 Lê Văn Sỹ để đăng ký tài khoản và mật khẩu truy cập.)

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu