French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Giới Thiệu Các văn bản, thông báo, thông tin Chương trình hoạt động năm 2011
Chương trình hoạt động năm 2011 PDF. In Email
Thứ ba, 26 Tháng 4 2011 13:48

LIÊN ĐOÀN LĐ TP.HCM

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP.HỒ CHÍ MINH


Số:      / CT-CĐĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 01  năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ khóa XV, nhiệm kì 2010-2012, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐHSP TP.HCM, Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kì 2010-2012 xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2010-2011 như sau:

I/ Nhiệm vụ trong tâm

-         Tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phối hợp với chính quyền có biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực đội ngũ CB quản lí, giảng viên, chuyên viên.

-         Phối hợp với chính quyền thực hiện hiệu quả phương châm và mục tiêu hành động năm học của Trường là: “Củng cố kỉ cương, tăng cường hợp tác, đảm bảo chất lượng, phấn đấu hiện thực hóa chuẩn đầu ra các ngành đào tạo”.

-         Cùng với chính quyền chăm lo đời sống cho CBVC, tạo động lực nâng cao chất lượng công việc.

-         Vận động, tổ chức đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành, của Liên đoàn LĐ TP.HCM.

-         Thực hiện cải cách công tác hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

II/ Nhiệm vụ cụ thể

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Chịu trách nhiệm chính

Tháng 12/2010

-         Quyết toán tài chính quý IV/2010 và cả năm 2010, trình LĐLĐ TP.HCM phê duyệt.

-         Lập dự toán kinh phí  năm 2011

-     Xét trợ cấp khó khăn quý IV/2010

Ban TC-ĐS-CS

 

 

 

 

-         Thực hiện bàn giao công tác giữa BCH CĐ Trường khóa XIV và khóa XV

Ban Thường vụ + UBKT

Tháng 1/2011

-         Xây dựng và ban hành các quy chế: Quy chế hoạt động của BCH CĐ Trường, Quy chế phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn, Quy trình sinh hoạt CĐ bộ phận, Quy chế thu chi ngân sách CĐ cơ sở theo quy định.

 

 

Ban Thường vụ

 

-         Phát động thi đua nhân kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Trường. Hướng dẫn các đơn vị đăng kí công trình thi đua.

Ban Thi đua

 

-         Kiểm tra tài chính Công đoàn

UB Kiểm tra

-         Thực hiện việc mua quà Tết cho đoàn viên CĐ.

Ban TC-ĐS-CS + Ban Nữ công + VP

-         Tham gia cùng với Trường đi thăm và chúc tết CB nghỉ hưu và đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch.

Ban Thường vụ

Tháng 2/2011

-         Tổng hợp kết quả đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

-         Vận động nữ xây dựng Quỹ “Cùng nhau chia sẻ khó khăn” giúp đỡ nữ CBVC.

Ban Nữ công

 

 

-         Bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB Công đoàn bộ phận.

Ban  TV + Ban tuyên huấn

-         Hoàn thiện báo cáo và làm việc với các cơ quan hữu quan để đề nghị Huân chương lao động hạng Nhất cho Công đoàn Trường.

Ban TV + Ban thi đua

-         Ra Thông  tin Công đoàn số Xuân Tân Mão năm 2011

Ban tuyên giáo

-         Xây dựng trang thông tin Công đoàn Trường

Ban tuyên giáo

-         Rà soát việc cấp thẻ đoàn viên cho những đoàn viên mất thẻ, chưa được cấp thẻ. Tiến hành thủ tục cấp thẻ đoàn viên công đoàn ngay sau khi kết nạp đoàn viên mới.

 

Ban Tổ chức

Tháng 3/2011

-         Tổ chức Hội diễn văn nghệ toàn Trường kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường và kỉ niệm ngày quốc tế PN 8/3.

Ban tuyên giáo + Ban NC

-         Thu kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm từ LĐLĐ. Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐ bộ phận theo quy định.

Ban TC-ĐS-CS

-         Xét trợ cấp QI/2011.

Ban TC-ĐS-CS

Tháng 4/2011

-         Tổ chức Hội thao truyền thống của Công đoàn chuẩn bị tham gia giao lưu TDTT 5 trường ĐH.

Ban Tuyên giáo + Ban TV

Tháng 5/2011

-         Vận động đoàn viên xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2011 theo kế hoạch của LĐLĐ TP.HCM.

-         Phối hợp với trạm Y tế khám sức khỏe định kì cho CBVC.

-         Lập kế hoạch khảo sát giúp đỡ giáo dục vùng sâu vùng xa.

 

 

Ban TC-ĐS-CS

 

Tháng 6/2011

-         Thu kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm từ LĐLĐ. Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐ bộ phận theo quy định.

Ban TC-ĐS-CS

-         Tổ chức cho các cháu con đoàn viên tham gia trại hè Thanh Đa do LĐLĐ TP.HCM tổ chức.

Ban Nữ công

-    Ra Thông  tin Công đoàn

Ban Tuyên giáo

-         Khảo sát thi đua một số CĐBP (dự kiến kiểm tra 5 Công đoàn bộ phận).

Ban Thi đua + UBKT

-         Tổng kết 15 năm Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh và phát HB Nguyễn Đức Cảnh năm học 2010-2011.

Ban Nữ công

-         Xét CĐV xuất sắc, CĐBP vững mạnh, các danh hiệu thi đua

Ban thi đua

Tháng 7/2010

-         Kiểm tra tài chính Công đoàn

Uỷ ban kiểm tra

Tháng 8/2011

-         Thực hiện kế hoạch giúp đỡ giáo dục vùng sâu vùng xa.

-         Tổ chức cho đoàn viên xuất sắc giao lưu, tham quan; các CĐBP tổ chức cho đoàn viên nghỉ hè.

 

 

Ban TC-ĐS-CS

-         Đánh giá các Công trình thi đua chào mừng kỉ niệm 35 năm thành lập Trường.

Ban TV + Ban Thi đua

Tháng 9/2011

-  Tặng quà Tết Trung thu cho các cháu con cán bộ.

Ban Nữ công

-         Triển khai công tác quy hoạch CB Công đoàn các cấp

Ban Tổ chức

-         Thu kinh phí CĐ 6 tháng cuối năm từ LĐLĐ TP.HCM. Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐBP theo quy định.

-         Xét trợ cấp khó khăn Quý III/2011

 

Ban TC-ĐS-CS

Tháng 10/2011

-         Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam: công nhận và đề nghị Trường khen thưởng phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc trường- đảm việc nhà”.

 

 

Ban Nữ công

-         Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 35 năm thành lập Trường.

Ban Chấp hành

Tháng 11/2011

-         Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐBP theo quy định.

Ban TC-ĐS-CS

-         Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC Trường và các đơn vị;

-     Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ban Thường vụ

Tháng 12/2011

-         Xét trợ cấp khó khăn Quý IV/2011.

-         Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm và cả năm 2011.

-   Lập dự toán thu chi kinh phí Công đoàn năm 2012.

-         Thu kinh phí CĐ 6 tháng cuối năm từ LĐLĐ TP.HCM. Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐBP theo quy định.

 

 

 

Ban TC-ĐS-CS

 

 

 

-         Lập kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2012.

Ban Thường vụ + các Ban

-         Khảo sát thi đua một số CĐBP (dự kiến kiểm tra 5 Công đoàn bộ phận).

Ban Thi đua

-         Kiểm tra tài chính Công đoàn Quý IV /2011

Uỷ ban kiểm tra

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung,  Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ có thông báo cụ thể.

Các Công đoàn Bộ phận căn cứ vào kế hoạch này để triển khai các hoạt động theo tình hình thực tế tại đơn vị.

 

Nơi nhận:

-         Đảng ủy (để b/c)

-         Hiệu trưởng (để phối hợp)

-         Các đ/c UVBCH (để thực hiện)

-         Các CĐ bộ phận

-         Lưu VPCĐ

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã kí)

 

 

Đỗ Thị Thanh Xuân