Khoa Toán-Tin
  
Giới thiệu trang web PDF. In Email
Thứ sáu, 24 Tháng 12 2010 12:40

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lí giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Toán-Tin đã xây dựng trang web của khoa (nằm trong "Cổng thông tin điện tử" trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) để đáp ứng việc cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến khoa như:

- Tổng quan về khoa Toán-Tin: lịch sử và quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức khoa, đội ngũ giảng viên.

- Tin tức, thông báo về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, học bổng.

- Lịch công tác tuần của giảng viên, lịch trực văn phòng khoa của ban chủ nhiệm khoa.

- Điểm thi học kì của sinh viên

- ...

Bên cạnh đó, trang web còn cung cấp những nguồn tài nguyên trực tuyến cần thiết đối với sinh viên, giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước (ví dụ: các bài giảng ôn thi cao học, các biểu mẫu dành cho sinh viên,...) .

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...