Khoa Toán-Tin
  
Tạp chí khoa học số 24 (58)

Mục lục các bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí khoa học (Khoa học tự nhiên & công nghệ) số 24 (58) tháng 12/2010 (ISSN 1859-3100)

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Nguyễn Bích Huy

Cấu trúc tập nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân

96

2

Lê Hoàn Hoá, Nguyễn Ngọc Trọng, Lê Thị Kim Anh

Nghiệm mạnh của phương trình vi tích phân với đối số lệch

104

3

Lê Thị Hoài Châu

Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất

115

4

Tăng Minh Dũng

Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

141

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...