Khoa Toán-Tin
  
Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

  • PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu
  • TS. Tăng Minh Dũng
  • TS. Vũ Như Thư Hương
  • TS. Nguyễn Thị Nga
  • ThS. Bùi Thị Thanh Mai

 

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...