Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 - Trách Nhiệm - Quyền Lợi PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 14:43
Chỉ mục bài viết
Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010
danh-gia-cong-trinh
so-luong-giai-thuong
trach-nhiem-quyen-loi
trach-nhiem-va-quyen-loi-cua-cb-hd-sv
Tất cả các trang
4.    Trách nhiệm, quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH (Điều 12, 13, 14)
4.1.    Cộng điểm thưởng
-    Điểm thưởng NCKH chỉ cộng vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học.
-    Sinh viên tham gia nghiên cứu theo nhóm : điểm thưởng của mỗi cá nhân là phần điểm cân đối theo mức độ đóng góp của mỗi thành viên, sao cho tổng điểm bằng số điểm được điểm thưởng của mỗi công trình (Nhóm trưởng được hưởng mức lớn hơn hoặc bằng 50% tổng số điểm thưởng).
4.2.    Chính sách ưu tiên
-    Công trình NCKH của sinh viên là dân tộc ít người thuộc điện ưu tiên tuyển sinh đại học được cộng thêm 0.25 điểm vào điểm trung bình cuối cùng của điểm đánh giá công trình nghiên cứu.
-    Công trình NCKH của sinh viên đang học năm thứ nhất, thứ hai (hệ đào tạo 4 năm) và công trình của sinh viên đang học năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba (hệ đào tạo 5 năm trở lên) đều được cộng thêm 0.25 điểm vào điểm trung bình cuối cùng (điểm đánh giá công trình khoa học).
4.3.    Qui định hỗ trợ kinh phí
-    Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa được hỗ trợ 01 lần cho hoạt động tuyển chọn, đánh giá công trình NCKH của sinh viên từ nguồn kinh phí KHCN :
+    Mức hỗ trợ 600.000 đ đối với khoa có số công trình nghiên cứu của SV :  10.
+    Mức hỗ trợ 400.000 đ đối với khoa có số công trình nghiên cứu của SV : < 10.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 607 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1