Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2008 - 2009 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 08:11
Căn cứ biên bản họp ngày 21.04.2009 của Ban Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2008 – 2009, Trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau. Thời gian: 7h30 đến 17h ngày 07.05.2009. Chi tiết xin xem file đính kèm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2008 – 2009

(Trích công văn số 117 /ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 27 tháng 04 năm 2009)

Căn cứ biên bản họp ngày 21.04.2009 của Ban Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2008 – 2009, Trường ĐHSP Tp.HCM xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau :

 1. Thời gian : Cả ngày thứ năm (07.05.2009), buổi sáng từ 7 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30.
 2. Địa điểm :

Buổi sáng: Báo cáo tại 3 tiểu ban

–        Tiểu ban KHTN: Toán-Tin, Hoá học, Vật lý, Sinh học (Phòng họp C)

–        Tiểu ban KHXH 1: Lịch sử, Địa lý, TLGD, GDCT (Giảng đường D).

–        Tiểu ban KHXH 2: Ngữ văn, Anh văn, Pháp văn, GDTH, GDMN, GDĐB. (Phòng C.1009).

Buổi chiều: Phiên toàn thể tại: Giảng đường D. (280 An Dương Vương).

3.     Tên Hội nghị :

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2008 – 2009

 1. Mục đích : Tạo điều kiện cho sinh viên công bố kết quả nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong NCKH; tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên toàn trường năm học 2008 – 2009; chọn đề tài xuất sắc để tham dự giải thưởng “Sinh viên NCKH cấp Bộ", giải thưởng VIFOTEC và giải thưởng EUREKA năm học 2008 – 2009.
 2. Nội dung :
  –        Sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học tại 3 tiểu ban.

  –    Trao đổi kinh nghiệm NCKH.

  –    Đánh giá kết quả nghiên cứu gửi dự thi cấp Bộ, cấp Thành

 3. Thành phần :
  –  Đại diện Hội sinh viên Thành phố, Ban Đại học Chuyên nghiệp Thành đoàn, Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ Thành đoàn
  –  Ban giám hiệu.
  –  Phòng KHCN-SĐH, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra – Đào tạo.
  –  Đại diện BCN Khoa và các giáo viên hướng dẫn.
  –  BCH Đoàn, BCH Hội sinh viên, lớp trưởng, bí thư các chi Đoàn, liên chi Đoàn, sinh viên khá, giỏi các khoa.
 4. Chủ tọa: (đại diện BCN các khoa)
  1. Tiểu ban KHTN : Toán - Tin, Hoá học, Vật lý, Sinh học
  2. Tiểu ban KHXH 1 : Sử, Địa, TLGD, GDCT.
  3. Tiểu ban KHXH 2 : Ngữ văn, Anh văn, Pháp văn, GDTH, GDMN, GDĐB.

Tiểu ban 3 khối chịu trách nhiệm chọn nội dung báo cáo, điều khiển Hội nghị, đánh giá và đề xuất công trình SV NCKH dự thi cấp Bộ, Eureka.


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TOẠ
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2008 – 2009

(Kèm theo công văn số 117/ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 27/04/2009
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp.HCM
)

  1.      Tiểu ban Khoa học Tự nhiên (Toán - Tin, Hoá, Lý, Sinh)

  1. TS. Đoàn Hữu Hải

  Trưởng phòng

  Phòng Đào tạo

  Trưởng tiểu ban

  2. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

  P. Trưởng khoa

  Toán – Tin học

  Thư kí

  3. TS. Trịnh Thanh Sơn

  Trưởng phòng

  KHCN-SĐH

  Uỷ viên

  4. TS. Trang Thị Lân

  P. Trưởng khoa

  Hóa học

  Uỷ viên

  5. ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân

  Giảng viên

  Vật lý

  Uỷ viên

  6. TS. Phạm Văn Ngọt

  P. Trưởng khoa

  Sinh học

  Uỷ viên

  7. ThS. Trần Ngọc Bảo

  Trưởng phòng

  Phòng CNTT

  Uỷ viên

  8. ThS. Huỳnh Công Ba

  Trưởng phòng

  Phòng CTCT

  Giới thiệu SV giao lưu tại TB KHTN, hỗ trợ Hội SV xây dựng kịch bản giao lưu

  2.      Tiểu ban Khoa học Xã hội 1 (Sử, Địa, TLGD, GDTH, GDMN)

  1. PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng

  P. Hiệu trưởng

  Ban Giám hiệu

  Trưởng tiểu ban

  2. TS. Trần Thị Thu Mai

  P. Trưởng khoa

  TLGD

  Thư kí

  3. TS. Lê Huỳnh Hoa

  GV chính

  Lịch sử

  Uỷ viên

  4. TS. Đàm Ng. Thuỳ Dương

  P. Trưởng khoa

  Địa lý

  Uỷ viên

  5. ThS. Nguyễn Trung Tính

  P. Trưởng khoa

  GDCT

  Uỷ viên

  6. Lê Thanh Phong

  Chủ tịch

  Hội Sinh viên

  Giới thiệu SV giao lưu tại TB KHXH 1, chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản giao lưu

  3.      Tiểu ban Khoa học Xã hội 2(Anh, Nga, GDĐB, GDCT, Ngữ văn)

  1. PGS.TS. Hoàng Văn Cẩn

  P. Hiệu trưởng

  Ban Giám hiệu

  Trưởng tiểu ban

  2. PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng

  P. Trưởng khoa

  Ngữ văn

  Thư kí

  3. ThS. Nguyễn Đức Quyết

  P. Trưởng phòng

  KHCN-SĐH

  Ủy viên

  4. TS. Nguyễn Thị Kim Anh

  P. Trưởng khoa

  GD Đặc biệt

  Uỷ viên

  5. ThS. Phạm Tấn

  P. Trưởng khoa

  Anh văn

  Uỷ viên

  6. ThS. Dương Thị Thu Thi

  P. Trưởng khoa

  Khoa Pháp

  Uỷ viên

  7. ThS. Trương Thị Thu Vân

  P. Trưởng khoa

  GDTH

  Uỷ viên

  8. CN. Võ Trường Linh

  Giảng viên

  GDMN

  Uỷ viên

  9. ThS. Phương Diễm Hương

  Bí thư

  Đoàn TN

  Giới thiệu SV giao lưu tại TB KHXH 2, hỗ trợ Hội SV xây dựng kịch bản giao lưu

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 540 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5