Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2009_Lần II PDF Print E-mail
Tuesday, 06 April 2010 15:34
Để tạo điều kiện cho các ứng viên có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quyết định điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 (có lịch xét mới kèm theo thông báo này).
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
-------------------------------
Số:              /HĐCDGSNN
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày   13     tháng   7   năm  2009
THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn
chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009


Kính gửi:

Thủ trưởng các bộ, các cơ quan ngang bộ
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học
Các cơ quan thông tấn báo chí

Để tạo điều kiện cho các ứng viên có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước  quyết định điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 (có lịch xét mới kèm theo thông báo này).

Nơi nhận:
- Như trên;
- GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐ (để báo cáo);
- GS.TSKH. Bành Tiến Long, Phó chủ tịch HĐ (để báo cáo);
- Tổng thư ký HĐ;
- Các thành viên HĐCDGSNN;
- VP, vụ TCCB, Cục NG, Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT (để phối hợp);
-  Lưu VP HĐCDGSNN.

TM. Thường trực HĐCDGSNN
Tổng thư ký

(Đã ký)

GS.TSKH. Trần Văn Nhung

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 894 guests online

 Vụ KHCN 

July 2020
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2