Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 509 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Tháng 05/2011 - Số 28(62)/KHGD

Mô tả chung

Số Loại Số bài

Số

trang

Tháng/Năm Ghi chú
28(62)

Khoa học Giáo dục

18 157 5/2011 Còn bán

 

 

Mục lục

 

STT

No.

Tác giả

Author

Tên bài báo

Tilte

Trang

Page

1

Trịnh VănBiều,

Phan Đồng Châu Thủy,

Trịnh Lê Hồng Phương

Dạy học dự án – từ lí luận đến thực tiễn (Xem toàn văn)

Project-based learning – from theory to practice

3
2 Ngô Minh Oanh

Sự du nhập giáo dục phương Tây vào Nam Kỳ Việt Nam thời thuộc Pháp (1861 - 1945) (Xem toàn văn)

Importation of the Western education to South Vietnam under the French domination (1861 - 1945)
13
3 Huỳnh Văn Sơn

Biểu hiện biếng ăn tâm lí ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi qua đánh giá của phụ huynh (Xem toàn văn)

Signs of anorexia nervosa amongst children aged 1 to 6 through parents’ assessments
23
4 Đinh Thị Tứ

Nhận thức của giáo viên Mầm non về nội dung cần chuẩn bị biểu tượng số cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi vào học toán ở lớp Một  (Xem toàn văn)

Pre-school teachers' perception of required preparation work on numeric symbols for children to study arithmetic at grade 1
33
5 Nguyễn Chương Nhiếp

Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The principle of popular relations in Ho Chi Minh's ideology
38
6

Lê Anh Tuấn,

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Văn hóa ứng xử của hướng dẫn viên du lịch (Xem toàn văn)

A tour-guide’s behaving culture
45
7

Annie Bessot,

Nguyễn Thị Nga

Mô hình hóa toán học các hiện tượng biến thiên trong dạy học nhờ hình học động - dự án nghiên cứu Mira

(Xem toàn văn)

Mathematical modeling of variations in teaching thanks to dynamic geometry - Mira research project
55
8

Đoàn Văn Điều

Khảo sát kinh nghiệm học tập của học sinh giỏi toán tại một số trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Surveying good math students’ learning experiences at some secondary high schools in Ho Chi Minh City
63
9 Đào Hồng Nam

Phân tích thực hành hoạt động giảng dạy của giảng viên qua tiết học về mô hình ngưỡng p-k (Xem toàn văn)

Analysis of teaching practice of teacher through the class of threshold model p-k
71
10 Triệu Thị Kim Loan

Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ ôn tập, luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 11

(Xem toàn văn)

Proposing some measures to improve the quality of review and practice periods for organic chemistry grade 11
81
11 Nguyễn Thanh Tùng

Cấu trúc thông tin trong văn bản và khả năng ứng dụng trong giáo dục ngôn ngữ (Xem toàn văn)

Information structure in a text and its application capacity into language education
92
12 Trần Nguyễn Nguyên Hân

Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non theo hướng “Học với động cơ chơi” (Xem toàn văn)

Organizing language development activities for pre-school children toward “learning with playing motivation”
106
13

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu,

Huỳnh Văn Sơn

Thực trạng kỹ năng quản lí thời gian của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay phân tích trên góc nhìn thói quen sử dụng thời gian (Xem toàn văn)

Status of time-management skills of students in some universities in Ho Chi Minh City at present analyzed on the perspective of the habits using the time
112
14 Lê Vinh Quốc

Một số vấn đề về triết lí giáo dục (Xem toàn văn)

Some issues about philosophy of education
117
15 Nguyễn Thị Quy

Tìm hiểu nguyên nhân những đối tượng vị thành niên đã qua trường giáo dưỡng vi phạm pháp luật khi tái hòa nhập cộng đồng (tại Thành phố Hồ Chí Minh) (Xem toàn văn)

Some causes leading to infringement by juvenile having been reeducated at the reformatories as reintegrating the community (in Ho Chi Minh city)
126
16

Nguyễn Thị Kim Oanh,

Nguyễn Thị Hồng Nam

Tác động của hoạt động ghi chép đối với kỹ năng đọc văn bản của học sinh (Xem toàn văn)

Some impacts of taking notes in the process of reading on students’ reading text ability
133
17 Trà Thị Kiều Loan

Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học và một số giải pháp về mặt quản lý (Xem toàn văn)

Issues of method teaching innovation at elementary level some management solutions
146
18 PV

Tin hoạt động khoa học và công nghệ (Xem toàn văn)

Information on activities of science and technology
154