Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 791 invités en ligne

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tổng mục lục năm 2010 PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 20 Juin 2011 03:07

TỔNG MỤC LỤC

TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2010

GENERAL INDEX 2010

STT

No.

MÃ SỐ

Code

TÁC GIẢ

Author

CHUYÊN MỤC VÀ TÊN BÀI

Category and Tilte

SỐ

Volume


TRANG

PageKHOA HỌC GIÁO DỤC1

KHGD 2010-09-22

Nguyễn Thị Kim Anh,

Võ Thị Mỹ Dung

Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập tại TP. Hồ Chí Minh - Assessment of learning outcomes of students with hearing impairment at some primary schools with integration education in Ho Chi Minh City

(Xem tại đây)

19 (53) 65

2

KHGD 2010-09-22

Nguyễn Thị Kim Anh

Xây dựng mô hình phòng kích thích thị giác cho trẻ khiếm thị tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm của thế giới - Establishing the model of visual stimulation room for the children with visual impaired at Nguyen Dinh Chieu special shool, Ho Chi Minh City based on the world experiences

(Xem tại đây)

22(56)

78

3

KHGD 2010-01-19

Đào Thị Vân Anh

Một số nhận xét về sự tác động của các yếu tố gia đình và xã hội đến quá trình tự rèn luyện tư cách đạo đức của học sinh Trung học Phổ thông tại TP Hồ Chí Minh - Some remarks on the impacts of the family and society factors on the process of self cultivating ethics by secondary high school students in Ho Chi Minh City

(Xem tại đây)

22(56)

114

4

KHGD 2010-09-22

Nguyễn Thanh Bình

Hệ thống các chỉ báo đạo đức giáo viên hiện nay - The ethical indicators for teachers today

(Xem tại đây)

22(56)

122

5

KHGD 2010-12-24

Lê Thị Hoài Châu

Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất - Difficulties and obstacles in teaching probability concepts

(Xem tại đây)

24(58)

115

6

KHGD 2010-01-19

Nguyễn Mạnh Cường

Sử dụng công nghệ thông tin tạo nguồn tư liệu Lịch sử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử ở trường phổ thông - Using information technology to create a History source supporting teaching and studying History at high - school

(Xem tại đây)

19(53)

32

7

KHGD 2010-12-24

Trần Anh Dũng

Chuyển hóa sư phạm khái niệm hàm số liên tục trong chương trình toán bậc Trung học phổ thông ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam - Didactic transformation of the concept of continuous functions in the secondary high school mathematic curricula in the USA and in Vietnam

(Xem tại đây)

21(55)

52

8

KHGD 2010-01-19

Tăng Minh Dũng

Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm - Training teacher students teaching knowledge through the histogram at Ho Chi Minh City University of Pedagogy

(Xem tại đây)

24(58)

141

9

KHGD-2010-09-22

Đoàn Văn Điều

Đánh giá của sinh viên ngoài sư phạm về phẩm chất trong giảng dạy của giảng viên - Non teacher students’ evaluation on instructors’ strengths and weaknesses in teaching

(Xem tại đây)

19(53)

42

10

KHGD 2010-09-22

Đoàn Văn Điều

Đánh giá kỹ năng và phẩm chất tâm lý của sinh viên tại các trường đại học Việt Nam - Survey on skills and psychological traits of undergraduates at universities in Vietnam

(Xem tại đây)

22(56)

9

11

KHGD 2010-09-22

Đỗ Chiêu Hạnh

Rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non trong quá trình giảng dạy học phần “Phương pháp làm quen môi trường xung quanh” - Cultivating professional skills for teacher students of department of Preschool Education In teacheing the subject “Teaching science and social studies in kindergartens

(Xem tại đây)

22(56)

97

12

KHGD 2010-10-23

Huỳnh Minh Hiền,

Trịnh Quốc Lập

Đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp: một biện pháp tăng cường động cơ học và khả năng viết tiếng Anh - Online Peer- Feedback: A Potential Measure to Enhance Motivation in Learning to Write in English and Writing Ability

(Xem tại đây)

22(56)

16

13

KHGD 2010-01-19

Huỳnh Thanh Hoàng,

Nguyễn Thị Hồng Nam

Thử nghiệm phương pháp quan sát trong dạy Làm văn ở Trường THPT Nguyễn Văn Côn, Tiền Giang - Experimenting the method of observation in teaching writing essays at Nguyen Van Con secondary high school in Tien Giang province

(Xem tại đây)

23(57)

104

14

KHGD 2010-09-22

Trịnh Quốc Lập

Phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua việc xây dựng cộng đồng học tập -  Facilitating Professional Development through Developing a Learning Community in an International Collaborative Partnership

(Xem tại đây)

19(53)

130

15

KHGD 2010-01-19

Nguyễn Thị Kim Liên

Nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Địa lí thông qua hệ thống bài tập thực hành môn “Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí” trong đào tạo theo học chế tín chỉ - Cultivating professional capacities for geography teacher students through practical training system of the subject Theories and Methodology of teaching Geography in credit system

(Xem tại đây)

22(56)

42

16

KHGD 2010-12-24

Trần Thị Thu Mai

Hoạt động của phòng tư vấn Tâm lí – Giáo dục -  Hướng nghiệp ở trường phổ thông - The activities of sections of psychological educational guidance – vocational education at general schools

(Xem tại đây)

19(53)

124

17

KHGD 2010-10-23

Đào Hồng Nam

Mối quan hệ thể chế với phân phối chuẩn trong việc dạy và học xác suất thống kê ở Trường Đại học Y Dược TP HCM - Institutional relations within normal distribution in teaching and learning probability and statistics at Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy

(Xem tại đây)

24(58)

122

18

KHGD 2010-01-19

Đỗ Hạnh Nga,

Cao Thị Xuân Mỹ

Thực trạng trẻ chậm phát triển trí tuệ ở TP Hồ Chí Minh hiện nay - Status of mentally retarded children in Ho Chi Minh City

(Xem tại đây)

23(57)

114

19

KHGD  2010-01-19

Đỗ Thị Nga

Sử dụng dữ liệu điện tử trong dạy học bài “Thực hành: đi thăm thiên nhiên” (Tự nhiên và Xã hội 3) - Using data of electronics in teaching the lessons “Field trips: Visiting natural sites” in the third grade textbook of Natural and Social Sciences

(Xem tại đây)

19(53)

81

20

KHGD  2010-01-19

Tưởng Phi Ngọ

Gợi ý cách dùng các lược đồ lịch sử thế giới trong sách giáo khoa Lịch sử 12 - Some suggestions on using diagrams of World History in the 12th Grade History Textbook

(Xem tại đây)

19(53)

19

21

KHGD 2010-01-19

Tưởng Phi Ngọ

Sử dụng lược đồ lịch sử thế giới hiện đại trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh - Using diagrams of Modern World History in the 11th Grade History Textbook to bring into play students’ activeness

(Xem tại đây)

19(53)

11

22

KHGD 2010-09-22

Đặng Thị Mỹ Phương

Một số biện pháp tổ chức hoạt động dạy học nhằm đảm bảo cho trẻ khiếm thính học hòa nhập thành công trong trường tiểu học - Some procedures to organize learning activities to ensure deaf children to study successfully in primary schools

(Xem tại đây)

19(53)

89

23

KHGD 2010-09-22

Đặng Thị Mỹ Phương

Một số biện pháp tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại một số trường chuyên biệt TP Hồ Chí Minh - Some organizational solutions for enhancing efficiency of the early intervention for the deaf children at some special schools in Ho Chi Minh City

(Xem tại đây)

22(56)

90

24

KHGD 2010-01-19

Mỵ Giang Sơn

Quản lý chất lượng dạy học các học phần về phương pháp dạy học bộ môn ở các trường sư phạm - Managing teaching quality of the subjects “Teaching Methodology” at schools of pedagogy

(Xem tại đây)

22(56)

148

25

KHGD 2010-09-22

Huỳnh Văn Sơn

Khảo sát thái độ của sinh viên đối với giá trị đạo đức - nhân văn trong định hướng giá trị qua thang đo đối cực - Survey on students’ attitudes towards humane and moral values through the negative scale

(Xem tại đây)

19(53)

76

26

KHGD 2010-09-22

Huỳnh Văn Sơn,

Trần Thị Thu Mai

Thực trạng đánh giá của sinh viên về chương trình giảng dạy Tâm lý học tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh theo các nguyên tắc xây dựng chương trình - The status of students evaluating Psychology Curriculum at HCMC University of Pedagogy according to the principles of curriculum developmen

(Xem tại đây)

22(56)

3

27

KHGD 2010-10-23

Nguyễn Ngọc Tài

Các giải pháp thúc đẩy công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 tại tỉnh Sóc Trăng - Some solutions to promote the preparation for Khmer children entering grade 1 in Soc Trang province

(Xem tại đây)

22(56)

103

28

KHGD 2010-10-23

Nguyễn Ngọc Tài

Vấn đề hướng nghiệp cho học sinh dân tộc tại Tây Nguyên - Issues of vocational education for minority students in Western Highlands

(Xem tại đây)

23(57)

130

29

KHGD 2010-01-19

Trương Công Thanh

Khắc phục dạy học theo lối đọc-chép từ phía học sinh - Repairing the way of teaching “reading – copying”

(Xem tại đây)

23(57)

123

30

KHGD 2010-01-19

Nguyễn Hoài Thanh

Chương trình môn lý luận văn học và mỹ học nhìn từ góc độ mục tiêu đào tạo giáo viên tiểu học - Syllabus of Literature and Aesthetics theories under the view of the objectives of training elementary teachers

(Xem tại đây)

19(53)

3

31

KHGD 2010 - 10-23

Ngô Tứ Thành

Sinh viên đánh giá giảng viên theo quan điểm thông tin – lý luận và thực tế - Student evaluating teachers under the informational, theoretical and practical views

(Xem tại đây)

19(53)

97

32

KHGD 2010-01-19

Phan Thị Minh Thúy

Tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học từ ngữ - Organizing extra - curricular activities in teaching terms

(Xem tại đây)

23(57)

139

33

KHGD 2010-09-22

Phạm Thị Kim Thư

Quản lý thực hiện bốn con đường hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh - Management to implement four ways of the vocational education at junior high - schools in Ho Chi Minh City

(Xem tại đây)

19(53)

109

34

KHGD 2010-01-19

Phạm Quang Tiến

Thiết kế mẫu đề kiểm tra học kì I môn Địa lí cho học sinh cấp Trung học Cơ sở theo hướng kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm - Designing the sample of the 1st midterm Geography tests for junior high school students in the direction of combining essays and objective tests

(Xem tại đây)

22(56)

55

35

KHGD 2010-01-19

Nguyễn Thị Hoàng Trâm

Các giải pháp tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam - Some solutions to reinforce high school principals’ management capacity in some Southern provinces

(Xem tại đây)

19(53)

51

36

KHGD 2010-09-22

Huỳnh Thanh Triều

Về vấn đề tuyển sinh vào đại học - About competitive examination

(Xem tại đây)

19(53)

118

37

KHGD 2010-09-22

Bùi Thị Kim Trúc

Xây dựng và khảo nghiệm quy trình hướng dẫn học sinh sử dụng giản đồ tư duy trong lập dàn ý qua học tập phân môn Tập làm văn lớp 4 - Designing and experimenting the process guiding grade 4 pupils to apply the mind maps to make outlines through studying the subject “Writing Vietnamese” in primary schools

(Xem tại đây)

22(56)

68

38

KHGD-2010-09-22

Nguyễn Thanh Tùng

Nhu cầu người học và nhu cầu xã hội trong đào tạo cử nhân biên – phiên dịch tiếng Anh - Training BA in translation and interpretation according to the demand of learners and of the society

(Xem tại đây)

22(56)

28

39

KHGD 2010-12-24

Hoàng Tuyết

Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo tín chỉ ở Anh và Úc - The curriculum of training primary teachers in credit system in United Kingdom and Australia

(Xem tại đây)

22(56)

136

40

KHGD 2010- 12- 24

Hoa Ánh Tường

Vận dụng quy trình nghiên cứu bài học cho tiết học “diện tích đa giác” của hình học lớp 8 - Applying the process of the class study to the lesson “Area of a polygon” in the Geometry Textbook grade 8

(Xem tại đây)

24(58)

133NGÔN NGỮ HỌC41

NN2010-10-23

Phan Thị Ai

Mạch lạc trong văn bản - Coherence in writing

(Xem tại đây)

23(57)

99

42

NN 2010- 05- 20

Trần Quang Dũng

Giá trị biểu đạt nghệ thuật của ngôn ngữ đời sống trong Hồng Đức quốc âm thi tập - Value of art expression of everyday life language in Hong Duc National Language  Poem Collection

(Xem tại đây)

23(57)

84

43

NN2010-10-23

Hà Thanh Hải

Ẩn dụ ý niệm với việc giảng dạy ngoại ngữ - Conceptual metaphor and foreign language teaching

(Xem tại đây)

20(54)

162

44

NN- 2010-05-20

Nguyễn Văn Hán

Sơ đồ hình ảnh trong ẩn dụ ý niệm - Photographic sketches in conceptual metaphors

(Xem tại đây)

23(57)

91

45

NN- 2010-05-20

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngữ điệu và trọng âm trong việc đánh dấu tiêu điểm và cấu trúc tiêu điểm - Stress and intonation in the functions of focus marking and focus structure

(Xem tại đây)

20(54)


84

46

NN- 2010-05-20

Nguyễn Hoàng Phương

Chức năng của giới từ tiếng Việt (xét trên bình diện ngữ pháp và ngữ nghĩa) - Functions of Vietnamese prepositions (on grammatical and semantic aspects)

(Xem tại đây)

20(54)

129

47

NN- 2010-05-20

Đinh Văn Sơn

Từ phiếm định và câu trong tiếng Anh - Indefinite words and sentences in English

(Xem tại đây)

20(54)

154TOÁN HỌC & KH TỰ NHIÊN48

HH 2010-12-24

Nguyễn Thanh An,

Thái Doãn Bình,

Lê Ngọc Thạch,

Trần Minh Thông

Khảo sát tinh dầu gỗ long não, Cinnamomum camphora (l.) nees et eberm - Extracting camphor wood oil, Cinnamomum camphora (L.) Nees et Eberm

(Xem tại đây)

24(58)

36

49

HH 2010-12-24

Nguyễn Tiến Công,

Đỗ Hữu Đức

Tổng hợp một số dẫn xuất của 7-hydroxy-4-metylcoumarin chứa dị vòng năm cạnh - Synthesis of 7-hydroxy-4-methylcoumarin derivatives containing five-member heterocycles

(Xem tại đây)

24(58)

31

50

HH 2010-12-24

Pham Huu Dien

Ta Thi Nhan

Nguyen Thi Thuy Duong

Ha Thi Binh

Studying chemical constituents of Nelumbo nucifera plants, cultivated in Hanoi - Nghiên cứu thành phần hóa học của cây sen Nenumbo nucifera trồng ở Hà Nội

(Xem tại đây)

24(58)

21

51

HH 2010-06-21

Lê Văn Đăng,
Nguyễn Thị Thương

Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1h-nmr) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hidroxiquinolin-5-yl) prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1- on - Synthesizing, analysing spectrum IR and spectrum 1H-NMR of 1-(4-chorophenyl)-3-(8-hydroxyquinoline-5-yl)prop-2-en-1-one and 3-(8-hydroxyquinoline-5-yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one

(Xem tại đây)

21(55)

109

52

HH 2010-12-24

Lê Văn Đăng,

Nguyễn Thị Hoàng Dung

Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (ir) và phổ cộng hưởng từ proton (1h-nmr) của 3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)-1-(3-etoxiphenyl)-prop-2-en-1-on và 1-(4-hiđroxiphenyl) -3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on - Synthesizing, analysing spectrum IR and spectrum 1H-NMR of 3-(8-hydroxyquinolin-5-yl)-1-(3-methoxyphenyl)-prop-2-en-1-one and 1-(4-hydroxyphenyl)-3-(8-hydroxyquinolin-5-yl)prop-2-en-1-one

(Xem tại đây)

24(58)

54

53

SH 2010-12-24

Quách Văn Toàn Em,

Viên Ngọc Nam

Nghiên cứu một số nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến khả năng tái sinh tự nhiên của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - Studying some ecological factors influencing on natural regeneration capacity of Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve

(Xem tại đây)

24(58)

87

54

HH 2010-12-24

Nguyễn Hoàng Hạt,

Nguyễn Công Hào,

Nguyễn Cửu Khoa,

Trương Quốc Phú,

Lê Trần Phương Thảo

β-sitosterol, β-sitosteryl arachidate và một este mới của cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây Mít - β-sitosterol, β-sitosteryl arachidate and a new ester of Dendrophtoe pentandra parasitizing on Artocarpus integrifolia

(Xem tại đây)

24(58)

62

55

TH 2010-12-24

Lê Hoàn Hóa,

Nguyễn Ngọc Trọng,

Lê Thị Kim Anh

Nghiệm mạnh của phương trình vi tích phân với đối số lệch - The strong solution of the retarded integro-differential equation

(Xem tại đây)

24(58

104

56

TH 2010-06-21

Lê Hoàn Hóa,
Đỗ Hoài Vũ

Tính chất Acyclic của tập nghiệm phương trình tích phân trong không gian Fréchet - The Acyclic property of the solution set of integral equation in Fréchet space

(Xem tại đây)

21(55)

11

57

VL 2010-12-24

Lê Văn Hoàng,

Nguyễn Thành Sơn

Mở rộng đơn cực dirac và yang cho không gian 9 chiều - Generalization of Dirac and Yang monopoles for 9-dimension space

(Xem tại đây)

24(58)

3

58

TH 2010-12-24

Do Xuan Hoi,

Nguyen Thi Thanh Thao

Limits of application of Yukawa potential to fluid OCP plasmas - Giới hạn áp dụng của thế Yukawa cho Plasma OCP lưu chất

(Xem tại đây)

24(58)

9

59

VL 2010-06-21

Đỗ Xuân Hội,

Lý Thị Kim Thoa

Khuếch đại của tốc độ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong môi trường plasma OCP đậm đặc - Magnifiying synthetic nuclear reaction rate in the condensed plasma OCP

(Xem tại đây)

21(55)

69

60

TH 2010-06-21

Nguyễn Bích Huy,

Trần Đình Thanh

Các nghiệm không bị chặn của phương trình logistic và dáng điệu tiệm cận của chúng - Unbounded solutions of the logistic equation and their asymptotic behaviors

(Xem tại đây)

21(55)

3

61

TH 2010-12-24

Nguyễn Bích Huy

Cấu trúc tập nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân - Structure of the solution set for a class of variational inequalities

(Xem tại đây)

24(58)

96

62

TH 2010-06-21

Nguyễn Chí Long

Nguyên lý căn bản định giá tài sản trong thị trường tài chính - The basic principle of asset pricing in financial market

(Xem tại đây)

21(55)

38

63

SH 2010-06-21

Nguyễn Bá Lộc,
Phùng Thị Bích Hòa

Ảnh hưởng của gibberellin đến quá trình sinh trưởng và phát triển của giống cúc pha lê (chrysanthemum sp.) trồng tại Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế - Influences of gibberellins on the development of chrysanthemum morifolium r. grown at Phu Mau, Phu Vang, Thua Thien-Hue

(Xem tại đây)

21(55)

116

64

HH 2010-06-21

Trương Minh Lương,
Hoàng Thị Hải Vân

Tổng hợp, nghiên cứu dẫn xuất amin và các amit từ eleutherin trong sâm đại hành Việt Nam - Studying aminoeleutherine and amides derivating from eleutherine in Vietnamese eleutherin supbaphila Garnep

(Xem tại đây)

21(55)

91

65

TH 2010-06-21

Lê Thị Phương Ngọc,
Nguyễn Tuấn Duy

Bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng - On a Dirichlet problem for a nonlinear Kirchhoff wave equation in the Sobolev spaces with weight

(Xem tại đây)

21(55)

22

66

SH 2010-06-21

Phạm Văn Ngọt,
Quách Văn Toàn Em

Góp phần khảo sát sự nảy mầm của hạt hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook.f & Thomson) - Studying germinative ability of hoang lan’s seed (Cananga odorata (Lamk.) Hook.f. & Thomson

(Xem tại đây)

21(55)

150

67

SH 2010-12-24

Phạm Văn Ngọt,

Nguyễn Hoàng Hạt,

Quách Văn Toàn Em,

Hoàng Văn Tới

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của loài Mộc ký ngũ hùng (Dendrophthoe pentandra (l.) Miq.) thuộc họ Tầm gửi (Loranthaceae) - Studying bacterium resistance capacity of Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.) belonging to Loranthaceae

(Xem tại đây)

24(58)

67

68

HH 2010-06-21

Phạm Thanh Nhã,
Lê Ngọc Thạch

Tổng hợp 3-naptoxi-1,2-epoxipropan trong điều kiện Hóa học xanh - Synthesis of 3-naphthoxy-1,2-epoxypropane under green Chemistry conditions

(Xem tại đây)

21(55)

101

69

SH 2010-06-21

Huỳnh Thị Ngọc Như,
Lê Thị Trung

Sự thay đổi hình thái tế bào theo chu trình tăng trưởng của vi tảo silic Thalassiosira sp. nuôi trong môi trường nước biển nhân tạo - Changes of cell morphology on growing of the marine diatom Thalassiosira sp. cultured in an artificial seawater medium

(Xem tại đây)

21(55)

131

70

HH 2010-12-24

Phan Thị Hoàng Oanh,

Hoàng Nhật Hưng

Ảnh hưởng của dạng nguyên liệu đầu đến sự hình thành pha spinel - Impacts of chemical compound types on the spinel formation

(Xem tại đây)

24(58)

46

71

SH 2010-12-24

Tống Xuân Tám,

Nguyễn Thị Thùy Linh

Điều tra thành phần loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Investigating species of fish in some river branches and springs following to Dau Tieng Lake in Tan Chau district, Tay Ninh province

(Xem tại đây)

24(58)

72

72

VL 2010-06-21

Hoàng Đức Tâm,

Phạm Nguyễn Thành, VinhTrịnh Hoài Vinh,
Lê Thị Mộng Thuần

Xây dựng đường cong hiệu suất của hệ phổ kế gamma sử dụng nguồn chuẩn đĩa cho phòng thí nghiệm vật lí hạt nhân của Trường Đại học Sư phạm TP HCM - Forming the curve of efficiency of hpge detector system using the standard dish source for nuclear laboratory of Ho Chi Minh City University of pedagogy

(Xem tại đây)

21(55)

85

73

VL 2010-06-21

Đinh Sơn Thạch,
Đặng Văn Trung,
Nguyễn Cảnh Toàn

Chế tạo giao thoa kế moiré để phân tích độ rung của bản phẳng - Manufacturing moiré interferometer to analyze vibratio of plates

(Xem tại đây)

21(55)

80

74

TH 2010-06-21

Đỗ Tất Thắng

Về lịch sử hình thành phép kéo theo và phép tương đương - About the emergence history of implication and equivalence

(Xem tại đây)

21(55)

65

75

SH 2010-06-21

Nguyễn Lê Tú Trâm,
Bùi Trang Việt

Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây râu mèo Orthosiphan stamineus Benth - The study of the formation of cell suspension of Orthosiphon stamineus Benth

(Xem tại đây)

21(55)

123

76

HH 2010-12-24

Dương Bá Vũ,

Phạm Thị Hồng Thúy,

Nguyễn Kim Diễm Mai

Phổ 1h nmr và phổ h-h cosy của một số phức chất cis-diamin của platin(ii) chứa piperidin cùng amin khác - 1H NMR, H-H COSY spectra of some mixed sis-diamine complexes of Platinum (II) containing piperidine and another amine

(Xem tại đây)

24(58)

26VĂN HỌC77

VH 2010-10-23

Hà Minh Châu

Tính hình tượng trong ngôn ngữ tuỳ bút và bút kí của Vũ Bằng - Images in Vu Bang’s language of notes and memoir

(Xem tại đây)

23(57)

26

78

VH-2010-05-20

Nguyễn Công Danh

Con người tính dục trong thơ nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương - Human sexuality in Nom poetry by the poetess, Ho Xuan Huong

(Xem tại đây)

20(54)

106

79

VH-2010-05-20

Trần Quang Dũng

Bút pháp trào lộng – một trong những biểu hiện của xu hướng dân tộc hóa thể loại trong Hồng Đức Quốc âm thi tập - Satire penmanship – one of the presentations of tendency to nationalize poetic styles in Hong Duc Quoc am thi tap

(Xem tại đây)

20(54)

42

80

VH 2010-10-23

Nguyễn Văn Đông

Tính trọng nghĩa của người Nam Bộ trong truyện ngắn Sơn Nam - Respecting sentimental attachment “Nghĩa” of  Southerners in Son Nam’ short stories

(Xem tại đây)

23(57)

33

81

VH-2010-05-20

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bàn về vị trí và các mối quan hệ của chủ nghĩa hiện thực với các trào lưu văn học khác - On the position and relationship of realism with other literary trends in Vietnamese literature theories after 1975

(Xem tại đây)

20(54)

119

82

VH-2010-05-20

Võ Thị Mỹ Hạnh

Trần thuật khách quan hóa trong tiểu thuyết Lê Lựu - Objective narration in Le Luu’s novels

(Xem tại đây)

20(54)

119

83

VH -2010-05-20

Đoàn Trọng Huy

Chế Lan Viên: người một đời đi tìm cái tôi – bản lĩnh nghệ thuật - Che Lan Vien: a person devoting all his life to scover the artist self – art characteristics

(Xem tại đây)

20(54)

3

84

VH-2010-05-20

Huỳnh Vũ Lam

Ảnh hưởng của đời sống văn hóa trong thể loại truyện cười Khmer Nam Bộ - Impacts of cultural life on structuring the style of Nam bo Khmer funny stories

(Xem tại đây)

20(54)

57

85

VH-2010-05-20

Trần Thị Quỳnh Nga

Cách mạng tháng Mười và thơ ca Xô-viết - The October Revolution and the Soviet poetry

(Xem tại đây)

20(54)

15

86

VH 2010-10-23

Trần Thị Mai Nhân

Xây dựng “chân dung đối nghịch” - một nét mới trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 – 2000 - Construction of “contradictory portrait” – a new pattern in the art of character construction in Vietnamese novels in1986-2000

(Xem tại đây)

23(57)

11

87

VH 2010-05-20

Nguyễn Diệu Minh Chân Như

Cảm thức thẩm mĩ bình đạm trong thơ Tứ tuyệt của Vương Duy - The aesthetic sense of “pingdan” in the four-line poem of Wang Wei

(Xem tại đây)

20(54)

50

88

VH 2010-05-20

Hoàng Kim Oanh

Edgar Poe – Người của những giấc mơ - Edgar Poe – The man with dreams

(Xem tại đây)

20(54)

32

89

VH 2010-05-20

Phạm Thị Phương

Esenin với cảm thức “Mình đi qua với một thoáng nụ cười” - Esenin and the reflection “I have been living with a smile

(Xem tại đây)

20(54)

23

90

VH 2010-10-23

Nguyễn Thị Liên Tâm

Đặc điểm giọng điệu trong trường ca sử thi hiện đại - Characteristics of tongue in contemporary epics

(Xem tại đây)

23(57)

59

91

VH 2010-05-20

Lê Văn Tấn

Nguyễn Dữ trong tư cách một người phê bình - Nguyen Du, playing the role of a literary critic

(Xem tại đây)

20(54)

72

92

VH 2010-10-23

Nguyễn Hoài Thanh

Yếu tố truyện trong phóng sự và tùy bút của Nguyễn Tuân trước 1945 – The story factor in reportage and notes by Nguyen Tuan before 1945

(Xem tại đây)

23(57)

7

93

VH 2010-10-23

Nguyễn Thị Kim Tiến

Con người trong tiểu thuyết thời hậu chiến viết về chiến tranh - Human beings in post - war novels about the war

(Xem tại đây)

23(57)

18

94

VH 2010-10-23

Trần Văn Trọng

Một số đặc điểm “đoản thiên tiểu thuyết” trên báo Thần chung - Some characteristics of short stories in Than chung newspaper

(Xem tại đây)

23(57)

46

95

VH 2010-10-23

Đặng Văn Vũ

Văn học với văn hóa kể khan Tây Nguyên - Literature with culture of telling epics in the Western Highlands

(Xem tại đây)

23(57)

54

96

VH 2010-10-23

Lê Thu Yến

Ám ảnh Tiền Đường - The obsession by Tien Duong river

(Xem tại đây)

23(57)

1LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ97

LS 2010- 10-23

Trịnh Thị Mai Linh

Tìm hiểu chính sách đối với người Hoa của chính quyền Sài Gòn qua các đạo dụ về vấn đề quốc tịch và vấn đề kinh tế ban hành trong hai năm 1955 – 1956 - The policy of Saigon government toward the Hoa people through the Acts on nationality and economic problems issued in 1955 – 1956

(Xem tại đây)

23(57)

134

98

ĐL 2010- 10-23

Nguyễn Văn Long

Sự thay đổi của mật độ dân số Việt Nam trong thời gian giữa hai cuộc tổng điều tra dân số năm 1999 và năm 2009 - The change of Viet Nam population density between the two general census in 1999 and 2009

(Xem tại đây)

23(57)

145

99

ĐL 2010-10-23

Nguyễn Thám,

Nguyễn Hoàng Sơn,

Nguyễn Đăng Độ

Vai trò của các hồ chứa nước ở thượng nguồn trong việc tính toán khả năng cấp nước ở lưu vực sông Hương - The role of water reservoirs at the source in estimating possibility of supplying water at Huong river basin

(Xem tại đây)

23(57)

73

100

ĐL 2010-10-23

Phạm Thị Xuân Thọ

Nông sản xuất khẩu Việt Nam trong thời kì hội nhập: thực trạng và giải pháp phát triển - Exported agricultural and aquatic products by Vietnam in the integration period: status and developing solutions

(Xem tại đây)

23(57)

66

101

ĐL 2010-05-20

Nguyễn Văn Thuật

Tiềm năng và hướng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Cát Tiên - The potentiality and tendency of development of ecotourism in Cat Tien National Park

(Xem tại đây)

20(54)

148

102

ĐL 2010-05-20

Trương Văn Tuấn

Nhập cư ở vùng Đông Nam Bộ trong những năm đầu thế kỉ XXI và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội - Immigration into the South-East Vietnam at the beginning years of the 21st century and its impacts on economic and social development

(Xem tại đây)

20(54)

140KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG103

KHTD-MT 2010-06-21

Nguyễn Thám

Nguyên nhân và giải pháp hạn chế sự biến động cửa đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - The status of changing Tam Giang - Cau Hai lagoon outlet and some solutions to reducing them

(Xem tại đây)

21(55)

138

Ghi chú: Tổng số bài báo khoa học: 62, tư liệu tham khảo: 22, ý kiến trao đổi: 19; trong đó bài báo khoa học viết bằng tiếng Anh: 02.