Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Thị Thương Huyền PDF Print E-mail
Tuesday, 12 July 2011 14:30

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thương Huyền
Ngày sinh: 10/04/1978
Quê quán: xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tĩnh
Học vị: Tiến sĩ                                                   Năm công nhận: 2014
Môn giảng dạy:

Sinh lý Người và Động vật, Sinh lí thần kinh cấp cao, Sinh lí nội tiết, phương pháp nghiên cứu khoa học

Đơn vị công tác:

Bộ môn Sinh lý Người và Động vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại liên hệ:
E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Nguyễn Thị Thương Huyền, Trần Cẩm Tú, Phan Kim Ngọc và cs. (2004), “Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng sinh 2 tế bào nuôi cấy in vitro và thử nghiệm quy trình đông lạnh phôi chuột nhắt trắng, Báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc-những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, trang 293.
 2. Nguyễn Thị Thương Huyền và cs. (2004), “Khảo sát quy trình thu nhận, nuôi cấy in vitro và chuyển phôi trên chuột nhắt trắng”, Tóm tắt nội dung báo cáo khoa học, lần thứ 4, NXB ĐHKH Tự Nhiên Tp. HCM, trang 220.
 3. Nguyễn Thị Thương Huyền và cs. (2005), “Chuyển phôi in vivo ở chuột nhắt trắng”, Tạp chí Sinh học, tập 27 số 2, NXB Khoa học và Công nghệ - Hà Nội, trang 74 - 77.
 4. Nguyễn Thị Thương Huyền, Trần Cẩm Tú, Phan Kim Ngọc, (2007), “Collection, culture and transfer of mouse embryo (Mus musculus var. albino)”, The 2nd Asian Reproductive Biotechnology Conference (Hội nghị về hỗ trợ sinh sản ở các nước châu Á) , số 2, 2005, Bangkok-Thái Lan, trang 160.
 5. Trần Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thương Huyền, Huỳnh Thị Lệ Duyên, Nguyễn Tường Anh (2005), “Cải tiến kỹ thuật cắt phôi bằng hệ thống vi thao tác tại Việt Nam”, Báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc-những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, trang 1445 - 1448
 6. Nguyễn Thị Thương Huyền, Phạm Quang Thái, Lê Nguyễn Nam Phương, Đỗ Ngọc hân, Trịnh Như Thùy, (2006), “Khảo sát nồng độ kích dục tố lên sự chín và rụng trứng ở chuột đồng cái Irattus Argentiventer”, Tóm tắt nội dung báo cáo khoa học, lần thứ 5, NXB ĐHKH Tự nhiên Tp. HCM, trang 298.
 7. Phan Bá Quy, Nguyễn Thị Thương Huyền, (2008), “Thử nghiệm bảo quản trứng bò trưởng thành bằng phương pháp thủy tinh hóa (vitrification), Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, trang 65-70.
 8. Nguyễn Thị Thương Huyền, Võ Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hoàng Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Phương Dung, Đặng Thị Thu Thủy, Phan Kim Ngọc, (2008), “Bảo quản trứng bò trưởng thành bằng phương pháp thủy tinh hóa trong cọng rạ”, Hội nghị khoa học lần thứ 6, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, trang 224.
 9. Nguyễn Thị Thương Huyền, Phạm Văn Phúc, Hoàng Nghĩa Sơn, Phan Kim Ngọc, (2009), “Tạo phôi bò bằng kỹ thuật thụ tinh In Vitro từ nguồn giao tử đông lạnh”, Tạp chí Công nghệ Sinh học, ISSN 1811-4989, Tập 7 số 2, trang 161 – 167.
 10. Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thị Thương Huyền, Dương Thị Thư, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, (2009). “So sánh kết quả tạo phôi bò bằng kỹ thuật IVF trứng tươi và trứng đông lạnh với tinh trùng đông lạnh”. Tạp chí Công nghệ Sinh học, ISSN 1811 – 4989, Tập 7 số 4 năm 2009, trang 435-441.
 11. Nguyen Thi Thuong Huyen, Pham Van Phuc, Le Thanh Long, Duong Thi Thu, Chung To Nhi, Phan Kim Ngoc, (2009) “Experiment on frozen in vitro bovine embryo transfer after sexing by LAMP method”. The 6th annual conference of the Asian Reproductive Biotechnology Society, Siem Reap, Cambodia, November 16-20, 2009, P 108.
 12. Võ Thị Tuyết Nga*, Nguyễn Thị Thương Huyền*, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Thị Thoa, Phan Kim Ngọc, (2010) “Nghiên cứu cải thiện môi trường nuôi chín trứng từ nguồn trứng bò đông lạnh ở giai đoạn túi mầm”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, ISSN 0868-3417, tháng 03/2010, trang 10-16.
 13. Lê Thành Long, Nguyễn Văn Đảm, Ngô Duy Bình, Quan Quốc Đăng, Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Thúy Huyền, Dương Minh Thùy Linh, Nguyễn Thị Mỹ Lành, Nguyễn Thị Thương Huyền, Phan Kim Ngọc, (2010), “Những thay đổi trong quá trình phát triển và trưởng thành in vivo của trứng chuột (swiss) dưới tác động của mitomycin C”, Tạp chí Công nghệ Sinh học, Số 8 (3A), trang 659-664.
 14. Lê Thành Long, Hoàng Nghĩa Sơn, Nguyễn Văn Đảm, Nguyễn Thị Thương Huyền (2011), “Mitomycin C ức chế quá trình phát triển in vitro của phôi chuột trinh sản giai đoạn tiền làm tổ”, Tạp chí Sinh học, ISSN 0866 -7160, tập 33 số 2, trang 89-94.
 15. Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Vũ Hoàng Linh, Lê Thành Long, Hoàng Nghĩa Sơn, Phan Kim Ngọc (2012), “Những tác động của Taxol lên việc bảo quản lạnh tế bào trứng bò bằng phương pháp thủy tinh hóa”, Tạp chí Sinh học, ISSN 0866 -7160, tập 34 – số 3SE, trang 299-305.
 16. Nguyễn Thị Thương Huyền, Phan Thanh Huy, Trần Anh Huy, Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Thành Long, Nguyễn Tường Anh, (2012), “Đánh giá tác động của Cadmium lên quá trình phát triển phôi cá Ngựa vằn (Danio rerio), Tạp chí Đại học Sư phạm Tp. HCM, ISSN 1859-3100, số 40 (74), trang 123-131.
 17. Nguyen Thi Thuong Huyen, Le Thanh Long, Nguyen Quoc Dat, Hoang Nghia Son (2013), Effects of Taxol in cryopreservation of mature bovine oocytes by vitrification. The 10th annual conference of the Asian Reproductive Biotechnology Society, Sea -Links Mui Ne, Phan Thiet, Vietnam, 19-25/8/2013, P8.
 18. Nguyễn Thị Thương Huyền, Trần Anh Huy, Nguyễn Thị Thu Giang, Trần Thị Phương Dung (2013), “Khảo sát khả năng tích tụ Cadmium trên cơ thể cá Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822), Tạp chí Đại học Sư phạm Tp. HCM, ISSN 1859-3100, số 51(85), trang 90-99.
 19. Nguyễn Thị Thương Huyền, Lâm Sơn Bích Trâm, Nguyễn Quốc Đạt, Hoàng Nghĩa Sơn, Phan Kim Ngọc (2013), “Bảo quản lạnh tế bào trứng bò giai đoạn túi mầm bằng phương pháp thủy tinh hóa trong cọng rạ và vi giọt”. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III, O4-3, trang 184.
 20. Trần Thị Phương Dung, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Thị Thương Huyền (2013), “Đánh giá sự tác động của chì lên quá trình phát triển của phôi cá Ngựa vằn (Danio rerio)”. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III, P4-11, trang 19.
 21. Trần Thị Phương Dung, Nguyễn Hiếu, Nguyễn Thị Thương Huyền (2014), “Đánh giá sự tác động của chì lên quá trình phát triển phôi cá Ngựa vằn – Danio rerio (Hamilton, 1822)”. Tạp chí Đại học Sư phạm Tp. HCM, ISSN 1859-3100, số 61(95), trang 122-131.
 22. Nguyễn Thị Thương Huyền, Lâm Sơn Bích Trâm, Nguyễn Quốc Đạt, Hoàng Nghĩa Sơn, Phan Kim Ngọc (2014), “Bảo quản lạnh tế bào trứng bò giai đoạn túi mầm bằng phương pháp thủy tinh hóa trong cọng rạ và vi giọt”. Tạp chí Sinh học, ISSN 0866 -7160, tập 36 (1SE), trang 195-202.
 23. Huyen Nguyen Thi Thuong, Ly Dao Thi My, Phung Nguyen Quang, Vi Le Thi Tuong, Thai Ke Quan, Tri Truong Van, (2014). Effect of time and temperature on the survival rate of mouse sperm (Mus musculus var. albino) in short-term preservation without cryoprotectant agents, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЖИВЫХ СИСТЕМ, Материалы XIII Международной научно-практической, экологической конференции, г. Белгород, 6-11 октября 2014 г. O-3, P47. (Abstract in English).
 24. Huyen Nguyen Thi Thuong, Vi Le Thi Tuong, Dung Tran Thi Phuong, Quan Ke Thai, Tri Truong Van (2014), Examining the effects of lead on the life of larval zebrafish (1-7 days old), БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЖИВЫХ СИСТЕМ, Материалы XIII Международной научно-практической, экологической конференции, г. Белгород, 6-11 октября 2014 г. O-3, P47-48. (Abstract in English).
 25. Huyen Nguyen Thi Thuong, Ly Dao Thi My, Phung Nguyen Quang, Vi Le Thi Tuong, Thai Ke Quan, Tri Truong Van, (2014). Effect of time and temperature on the survival rate of mouse sperm (Mus musculus var. albino) in short-term preservation without cryoprotectant agents, Network scientific journal - Research result, 2(2): p. 4-10.
 26. Huyen Nguyen Thi Thuong, Vi Le Thi Tuong, Dung Tran Thi Phuong, Quan Ke Thai, Tri Truong Van (2014), Examining the effects of lead on the life of larval zebrafish (1-7 days old), Network scientific journal - Research result, «PHYSIOLOGY»: p. 11-20.

Đề tài nghiên cứu


 1. Trần Thị Việt Hồng, Nguyễn Thị Thương Huyền, Phan Kim Ngọc, Lê Thúy Anh (2005), Xây dựng quy trình thu nhận, nuôi cấy in vitro và chuyển phôi trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino), Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, Mã số 1.05.16, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, 65 trang.
 2. Nguyễn Thị Thương Huyền (2005), Thử nghiệm việc thu nhận, nuôi cấy và chuyển phôi trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino), Luận văn thạc sĩ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, 98 trang.
 3. Nguyễn Thị Thương Huyền (2008), Thu nhận trứng bò, heo để cải thiện cải thiện quy trình đông lạnh trứng trong điều kiện Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2008.19.28, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 74 tr.
 4. Nguyễn Thị Thương Huyền (tham gia) (2009), Tạo phôi bò giai đoạn blastocyst bằng công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm từ nguồn giao tử nội và ngoại nhập, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, Mã số: CS.2006.19.10, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, 52 trang.
 5. Nguyễn Thị Thương Huyền (2011), Tạo phôi bò (hoặc phôi heo) từ nguồn trứng đông lạnh bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2010.19.89, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 52 tr.
 6. Nguyễn Thị Thương Huyền (2013), Đánh giá ảnh hưởng của kim loại nặng cadmium lên sự phát triển mô hình cá Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2012.19.43, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 52 tr.
 7. Nguyễn Thị Thương Huyền (2014), Nghiên cứu cải tiến quy trình đông lạnh tế bào trứng bò nhằm nâng cao hiệu quả tạo phôi trong ống nghiệm, Luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành Sinh lý học Người và Động vật, Trường ĐH KHTN Tp.HCM, 126tr.
 8. Nguyễn Thị Thương Huyền (2015), Đánh giá ảnh hưởng của Chì (Pb) lên sự phát triển cá Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2013.19.24, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 62 tr.

Giáo trình xuất bản

 1. Lê Thị Minh, Nguyễn Thị Thương Huyền (2008), Thực hành Sinh lý Người và Động vật, (lưu hành nội bộ), NXB Đại học Sư phạm Tp. HCM, 84 trang.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 847 guests online

 Vụ KHCN 

July 2020
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...