Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Tống Xuân Tám PDF Print E-mail
Wednesday, 13 July 2011 09:36


A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Tống Xuân Tám
Ngày sinh: 15/06/1979
Quê quán: thôn Thái Dương, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Học vị: Tiến sĩ                                               Năm công nhận: 2012
Môn giảng dạy: dạy hệ cao học (Ngư loại học, Sinh thái biển, Tài nguyên sinh vật, Phương pháp nghiên cứu khoa học); dạy hệ đại học (Động vật học 2, Tập tính học động vật, Sinh thái biển, Thực tập nghiên cứu thiên nhiên, Cở sở Tự nhiên - Xã hội (kiến thức Sinh học cơ bản ở Tiểu học), Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học, Ứng dụng CNTT trong dạy học, Partners in Learning, Intel Teach to the Future, Intel Teach Essentials Course Version 10.1)
Đơn vị công tác:               
Tổ Giải phẫu - Sinh lí người - Động vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại liên hệ:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo khoa học

 1. Tống Xuân Tám (2004), “Điều tra hiện trạng khu hệ cá sông Sài Gòn”, Tạp chí Khoa học, các Khoa học Tự nhiên, ISSN 1859-3100, 4(38), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 105-125.
 2. Tống Xuân Tám, Nguyễn Hữu Dực (2005), “Thành phần loài và đặc điểm cấu trúc khu hệ cá sông Sài Gòn”, Tạp chí Khoa học, các Khoa học Tự nhiên, ISSN 0868-3719, 2005(1), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr. 112-118.
 3. Tống Xuân Tám (2007), “Nghiên cứu thành phần loài cá ở hồ Dầu Tiếng”, Tạp chí Khoa học, các Khoa học Tự nhiên, ISSN 1859-3100, 10(44), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 62-71.
 4. Tống Xuân Tám, Dương Thị Bạch Tuyết (2007), “Đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá ở Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM”, Kỉ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng trang thiết bị, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 18-21.
 5. Tống Xuân Tám, Phan Thị Thu Hiền (2007), “Xây dựng bài giảng và dạy học sử dụng công nghệ dạy học ở Khoa Sinh ĐHSP TP.HCM”, Kỉ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng trang thiết bị, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 30-33.
 6. Tống Xuân Tám, Phan Thị Thu Hiền (2007), “Làm thế nào để tổ chức nhóm khoa học và đánh giá việc học nhóm công bằng với từng học sinh?”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Chương trình, SGK và vấn đề kiểm tra đánh giá lớp 10 phân ban sau một năm thực hiện, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 87-98.
 7. Tống Xuân Tám, Phan Thị Thu Hiền (2007), “Một số nhận xét về nội dung, chương trình SGK Sinh học 10 phân ban”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Chương trình, SGK và vấn đề kiểm tra đánh giá lớp 10 phân ban sau một năm thực hiện, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 173-179.
 8. Tống Xuân Tám, Nguyễn Hữu Dực (2009), “Biến động thành phần loài cá trước và sau khi thành lập hồ Dầu Tiếng”, Tạp chí Sinh học, ISSN 0866-7160, 31(3), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, tr. 29-40.
 9. Tống Xuân Tám, Phạm Văn Danh (2010), “Xây dựng quy trình dạy học theo dự án nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 168-176.
 10. Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Thùy Linh (2010), “Điều tra thành phần loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh”, Tạp chí Khoa học, các Khoa học Tự nhiên, ISSN 1859-3100, 24(58), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 72-86.
 11. Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Ngọc Chúc (2011), “Điều tra thành phần các loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Phước”, Tạp chí Khoa học, các Khoa học Tự nhiên, ISSN 1859-3100, 27(61), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 127-141.
 12. Tống Xuân Tám, Trần Thị Trúc Đào (2011), “Bước đầu xây dựng tài liệu lớp Lưỡng cư (Amphibia) bằng phần mềm Articulate Studio’09 phục vụ dạy - học trực tuyến (E-learning)”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất - 2011, Chào mừng năm Thanh niên 2011 và chào mừng Kỉ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nxb Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr. 560-565.
 13. Tống Xuân Tám, Đào Thị Kim Anh (2011), “Bước đầu sử dụng phần mềm Articulate Studio’09 để xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan lớp Lưỡng cư (Amphibia) phục vụ dạy - học trực tuyến (E-learning)”, Tạp chí Khoa học, các Khoa học Tự nhiên, ISSN 1859-3100, 30(64), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 96-107.
 14. Phạm Văn Ngọt, Tống Xuân Tám (2011), “Kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo cao học”, Kỉ yếu Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Sau đại học (2001 - 2011), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (Nhân kỉ niệm 35 năm thành lập Trường 1976-2011), tr. 20-23.
 15. Tống Xuân Tám (2012), “Vận dụng một số kĩ thuật dạy học ở đại học”, Kỉ yếu Hội thảo “Trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong GV trẻ Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - lần 1- 2012”, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 30-42.
 16. Tống Xuân Tám, Trần Thị Trúc Đào (2012), “Sử dụng phần mềm Articulate Studio’09 xây dựng bài học trực tuyến (E-learning)”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Ứng dụng CNTT hiệu quả trong dạy học ở trường đại học, cao đẳng, Trường Đại học Đồng Nai, tr. 28-36.
 17. Tống Xuân Tám, Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Thị Hà (2012), “Góp phần nghiên cứu về đa dạng thành phần loài cá ở hệ sinh thái Rừng ngập mặn Cần Giờ, TP.HCM”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 40(74), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 91-104, tháng 12/2012.
 18. Tống Xuân Tám (2012), “Những khó khăn và giải pháp khi tổ chức dạy và học theo học chế tín chỉ”, Kỉ yếu Tọa đàm “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong học chế tín chỉ và tiếp lửa lòng yêu nghề”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 5-10, ngày 23/11/2012.
 19. Tống Xuân Tám (2012), “Bước đầu xây dựng website tra cứu định loại một số loài cá nước ngọt ở Nam Bộ, Việt Nam”, Báo cáo khoa học về “Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nhất tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”, Nxb Nông nghiệp, tr. 262-269, ngày 12/12/2012.
 20. Tống Xuân Tám, Cao Hoài Đức (2013), “Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài cá biển ở Vũng Tàu”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 51(85), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 72-80, tháng 10/2013.
 21. Tống Xuân Tám (2013), “Những khó khăn và giải pháp khi tổ chức dạy và học theo học chế tín chỉ”, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2013 “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học”, Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Sư phạm, tr. 41-48, ngày 10/12/2013.
 22. Tống Xuân Tám (2014), “Công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh”, Kỉ yếu Tọa đàm công tác cố vấn học tập, Hoạt động liên kết Công đoàn 5 trường đại học, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, tr. 44-49, ngày 10/5/2014.
 23. Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Như Hân (2014), “Xây dựng dữ liệu về các loài cá ở rừng ngập mặn Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 61(95), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 74-81, tháng 8/2014.
 24. Cao Hoài Đức, Tống Xuân Tám, Huỳnh Đặng Kim Thủy (2014), “Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở lưu vực sông Cái Lớn - tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 61(95), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 132-145, tháng 8/2014.
 25. Tống Xuân Tám, Lâm Hồng Ngọc, Phạm Thị Ngọc Cúc (2014), “Nghiên cứu thành phần loài cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 64(98), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 49-57, tháng 11/2014.
 26. Phan Thị Thu Hiền, Tống Xuân Tám, Trần Hoàng Đương (2014), “Xây dựng một số hình động và trò chơi bằng phần mềm Microsoft PowerPoint 2013 để dạy và học Sinh học 11”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông thuộc các tỉnh thành phía Nam”, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 62-72, ngày 26/12/2014.
 27. Tống Xuân Tám, Phan Thị Thu Hiền, Trần Hoàng Đương (2014), “Ứng dụng phần mềm trình chiếu Prezi Desktop và sơ đồ tư duy iMindMap trong dạy - học Sinh học trung học phổ thông”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông thuộc các tỉnh thành phía Nam”, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 170-178, ngày 26/12/2014.
 28. Tống Xuân Tám, Phan Thị Thu Hiền (2014), “Quy trình sử dụng bài tập tình huống trong dạy học bài 11 Sinh học 10 trung học phổ thông”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, ISSN 1859-3100, 65(99), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 98-105, tháng 12/2014.
 29. Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Như Hân (2015), “Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở Hệ sinh thái Rừng ngập mặn Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 2(67)/2015, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 133-148, tháng 02/2015.
 30. Tống Xuân Tám, Nguyễn Duy Hải (2016), “Điều tra thành phần loài và xây dựng bộ mẫu lưỡng cư (amphibia), bò sát (reptilia) ở núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 3(81)/2016, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 62-77, tháng 3/2016.
 31. Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Kiều, Đỗ Khánh Vân (2016), “Thành phần loài cá biển thu ở cảng cá tại thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 9(87)/2016, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 93-112, tháng 9/2016.
 32. Tống Xuân Tám, Nguyễn Minh Trung, Lê Thị Ngọc (2017), “Nghiên cứu thành phần loài cá ở hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 14(12)/2017, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 80-90, tháng 12/2017.

Đề tài nghiên cứu

 1. Tống Xuân Tám (2004), Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố khu hệ cá sông Sài Gòn, Luận văn thạc sĩ khoa học Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 149 tr., 6 phụ lục, 11 tr., Đạt 10 điểm.
 2. Tống Xuân Tám (2004), Điều tra hiện trạng khu hệ cá sông Sài Gòn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2004.23.65, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 48 tr., 6 phụ lục, 11 tr., Đạt loại khá.
 3. Tống Xuân Tám (2008), Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường nước đến sự biến động thành phần loài cá trên sông Sài Gòn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2006.19.10, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 120 tr., 10 phụ lục, 25 tr., Đạt loại khá.
 4. Ngô Đình Qua, Tống Xuân Tám và cộng sự (2010), Thực trạng chương trình đào tạo của một số học phần nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM và giải pháp đổi mới, Thuộc đề tài "Nghiên cứu đổi mới lí luận giáo dục theo xu hướng hiện đại", EEC 8.2 - Trong khuôn khổ dự án giáo dục giai đoạn 2, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 80 tr., Đạt loại tốt.
 5. Tống Xuân Tám (2010), Biến động thành phần loài cá trước và sau khi thành lập hồ Dầu Tiếng, Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường, Đề tài hỗ trợ nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, Mã số: SPHN-09-444 NCS, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 49 tr., phụ lục 6 tr., Đạt loại xuất sắc.
 6. Tống Xuân Tám (2011), Bước đầu xây dựng phần mềm định loại một số loài cá nước ngọt ở Nam Bộ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2009.19.60, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 32 tr., 7 phụ lục, 41 tr., Đạt loại khá.
 7. Phạm Văn Ngọt, Tống Xuân Tám và cộng sự (2012), Xây dựng bộ mẫu cá ở hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ - TP. HCM để giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ rừng cho học sinh PTTH vùng ven biển Nam Bộ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trọng điểm 2010 (Đề tài nhánh), Mã số: B.2010, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 95 tr., 12 phụ lục, 50 tr., Báo cáo vòng cơ sở ngày 20/7/2012, vòng cấp Bộ ngày 05/3/2013, Đạt loại tốt.
 8. Tống Xuân Tám (2012), Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm phân bố và tình hình nguồn lợi cá ở lưu vực sông Sài Gòn, Luận án tiến sĩ khoa học Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 156 tr., phụ lục 69 tr., Đạt 6/7 phiếu xuất sắc.
 9. Tống Xuân Tám (2014), Xây dựng website tra cứu để định loại những loài cá biển thường gặp ở Vũng Tàu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2011.19.32, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 81 tr., Đạt loại khá.
 10. Tống Xuân Tám (2015), Xây dựng website tra cứu về cá ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2013.19.30, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 115 tr., Đạt loại tốt.

Giáo trình và sách xuất bản

 1. Tống Xuân Tám (chủ biên), Trần Hoàng Đương (2015), Hướng dẫn xây dựng các tương tác bằng Powerpoint 2013 trong dạy học và thuyết trình, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 300 tr., kèm đĩa DVD hướng dẫn các kĩ thuật. (ngày 23 tháng 3 năm 2015).
 2. Tống Xuân Tám (chủ biên), Trần Hoàng Đương (2016), Chinh phục trình diễn bằng Microsoft Powerpoint, ISBN: 978-604-82-2221-5, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 243 tr., kèm đĩa DVD hướng dẫn các kĩ thuật. (tái bản lần 3, ngày 10 tháng 8 năm 2017).
 3. Phạm Văn Ngọt (chủ biên), Tống Xuân Tám (2016), Giáo trình Đa dạng sinh học, ISBN: 978-604-947-454-5, Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM, 172 tr.
 4. Tống Xuân Tám (chủ biên), Phan Thị Thu Hiền, Trần Hoàng Đương (2016), Công phá lí thuyết Sinh học, Quyển 1 và 2, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 422 tr., 398 tr.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 517 guests online

 Vụ KHCN 

July 2020
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...