Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lê Thị Trung PDF Print E-mail
Wednesday, 13 July 2011 10:31

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Lê Thị Trung
Ngày sinh: 15/09/1957
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Học vị: Tiến sĩ                          Năm công nhận: 2003
Môn giảng dạy:

Sinh lí‎ Thực vật, Sinh học tế bào, Chuyên đề Sinh trưởng và phát triển thực  vật.

Đơn vị công tác:

Tổ bộ môn Sinh lí Thực vật - Sinh hóa - Vi sinh - Giáo học pháp, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại liên hệ:
E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1.      Mai  Minh Trí, Lê  Thị  Trung, Bùi  Trang  Việt (2001), “Vài biến đổi hình thái và sinh lý trong sự lép trái cà phê  (Coffea canephora Pierre)”, Tập san Khoa học Kỹ thuật  Nông Lâm  Nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp. HCM, Nxb Nông nghiệp, tr. 176-179.

2.      Mai Minh Trí, Lê Thị Trung, Bùi Trang Việt (2001), “Vai trò của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong sự lép trái cà phê (Coffea canephora Pierre)”, Tập san Khoa học Kỹ thuật  Nông Lâm Nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp. HCM, Nxb Nông nghiệp,  tr. 172-175.

3.      Nguyễn Tấn Đại, Lê Thị Trung, Bùi Trang Việt (2001), “Tìm hiểu sự tương quan giữa lá và trái đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) đang tăng trưởng”. Tạp chí Khoa học-Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, số 2, tr. 157-162.

4.      Nguyễn Đức Hưng, Lê Thị Trung, Bùi Trang Việt (2001), “Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp trên sự nảy mầm của hạt đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek)”, Tạp chí Khoa học- Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, số 4, tr. 129-134.

5.      Lê Thị Trung, Bùi Trang Việt, Mai Trần Ngọc Tiếng (2002),  “Tìm hiểu vai trò của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong sự rụng của khúc cắt vùng rụng  trái non xoài (Mangifera indica L.)”,  Báo cáo Hội nghị Khoa học lần III, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG  Tp. HCM, tháng 10, tr. 397-402.

6.      Lê Thị Thu Hà, Lê Thị Trung, Bùi Trang Việt (2003), “Ảnh hưởng của calcium đối với đời sống của tử diệp và sự nảy mầm ở đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek)”,Tạp chí Khoa học- Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư Phạm Tp HCM, số 2, tr. 100-105.

7.      Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Trung, Bùi Trang Việt (2003), “Áp dụng kỹ thuật ghép in vitro để nghiên cứu sự tương quan giữa chồi và rễ trong quá trình tăng trưởng của cây mầm  đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek)”, Tạp chí Khoa học- Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, số 2, tr. 106-111.

8.      Lê Thị Trung, Văn Giang Linh, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Lệ Nhung, Bùi Trang Việt (2004), “Sự liên hệ xuất - nhập giữa lá và trái trong sự rụng hoa và trái non xoài Cát Hòa Lộc”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công Nghệ ĐHQG Tp. HCM, tập 7, số  2/2004, tr. 53-57.

9.      Lê Thị Trung, Malko Rech, Gérard Tremblin, Ginette Garello, Marie-Thérèse Le Page Degivry, (2004), “Dùng các kĩ thuật miễn dịch phóng xạ và HPLC để phân tích hàm lượng của acid abcisic (AAB) và citokinin trong sự rụng trái non  xoài (Mangifera indica L.) giống Cát Hòa Lộc”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công Nghệ ĐHQG Tp. HCM, tập 7,số 6/2004, tr. 67-72.

10.    Trần Thị Thanh Xuân, Trần Thị anh Thoa, Võ Anh Kiệt, Lê Thị Trung, Nguyễn Xuân Dũng, Phan Ngô Hoang, Bùi Trang Việt, (2005), “Cử động khí khẩu và sự quang hợp ở một số giống trồng khoai mì Manihot esculenta Crantz”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công Nghệ ĐHQG Tp. HCM, tập 8,số 9/2005, tr. 40-46.

11. Lê Phạm Hương Huyền, Lê Thị Trung (2005), “Bước đầu tìm hiểu một số thành phần và hoạt động sinh lí của Lục bình (Eichornia crassipes (Mart.) Solms”, Kỉ yếu Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2004-2005, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 73-80.

12.  Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Lý Thị Thùy Duyên, Trần Thị Vẻ, Nguyễn Tấn Đại, Lê Thị Trung (2007), “Bước đầu phân lập và xác định đường cong tăng trưởng của một số loài tảo ở vùng biển Cần Giờ Tp. Hồ Chí Minh”, Kỉ yếu Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2006-2007, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 155-163.

13.  Lý Thị Thùy Duyên, Lê Thị Trung (2008), “Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của một số kim loại nặng lên sự tăng trưởng của hai loài Chaetoceros subtilis Cleve và Thalassiosira sp. phân lập từ biển Cần Giờ”, Kỉ yếu Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2007-2008, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 79-87.

14. Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Thị Trung (2009), “Tìm hiểu ảnh hưởng của Giberelin lên sự tăng trưởng ở vi tảo Chaetoceros lauderi Ralfs”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, số 16/2009, tr. 103-109.

15.  Thi Le Nhung Nguyen-Deroche, Thi Trung Le, Trang Viet Bui, Yves Rinc,  Gerard Tremblin, Annick Morant-Manceau (2009), “Effects of copper on growth and photosynthesis in marine diatom: a comparison between species from two different geographical areas”, Cryptogamie, Algol., 30 (2): 97-109.

16.  Huỳnh Thị Ngọc Như, Lê Thị Trung (2010), “Sự thay đổi hình thi tế bo theo chu kì tăng trưởng của vi tảo silic Thalassiosira sp. nuôi trong môi trường nước biển nhân tạo”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp. HCM, số 21, trang 132-137

Đề tài nghiên cứu

17.  Lê Thị Trung (2003), Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài (Mangifera indica L.), Luận án tiến sĩ chuyên ngành Sinh lí thực vật, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 152 tr.

18.  Lê Thị Trung (2003), Tìm hiểu vai trò và mối liên quan của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật nhằm kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài (Mangifera indica L.), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2002.23.27, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 125 tr.

19.   Lê Thị Trung (2007), Sự thay đổi hoạt động quang hợp của một loài Chaetoceros dưới sự thay đổi của nồng độ CO2 hòa tan và pH, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: CS.2006.19.05, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 58 tr.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 1016 guests online

 Vụ KHCN 

July 2020
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...