Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Tin hoạt động KHCN từ 26-5-2011 đến 30- 6-2011 PDF. In Email
Thứ hai, 25 Tháng 7 2011 16:53

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

TỪ 25-5-2011 ĐẾN 30-6-2011

A. Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Khảo sát thực trạng và giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh”, mã số: CS2010.19.85, chủ nhiệm: ThS Đào Thị Minh Tâm, Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 986/QĐ-ĐHSP ngày 19-5-2011, đã họp ngày 26-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính thực tiễn cao, nội dung khảo sát phong phú. Từ thực trạng khảo sát đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm tăng hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non tại TPHCM”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Đảng viên làm kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, mã số: CS2010.19.82, chủ nhiệm: TS Bùi Thị Xuyến, Khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 985/QĐ-ĐHSP ngày 19-5-2011, đã họp ngày 26-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã góp phần làm rõ vai trò tích cực của mô hình đảng viên làm kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn kết và giải quyết những vấn đề đặt ra giữa cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin của chế độ xã hội chủ nghĩa với thực tiễn cuộc sống trong xã hội hiện nay”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống tư liệu phim, ảnh phục vụ việc dạy học phần Công dân với đạo đức trong chương trình Giáo dục Công dân lớp 10”, mã số: CS2009.19.47, chủ nhiệm: ThS Lê Thanh Hà, Khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 405/QĐ-ĐHSP ngày 15-3-2011, đã họp ngày 30-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài rất công phu và mang tính ứng dụng cao với kết quả có 1 162 hình ảnh và 126 đoạn phim phục vụ việc giảng dạy học phần Công dân với đạo đức trong chương trình Giáo dục công dân lớp 10”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống bài thực hành Địa lí kinh tế xã hội”, mã số: CS2009.19.44, chủ nhiệm: TS Đàm Nguyễn Thùy Dương, Khoa Địa lí Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1053/QĐ-ĐHSP ngày 03-6-2011, đã họp ngày 07-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã đưa ra được quy trình xây dựng hệ thống các bài tập thực hành mang tính khái quát cao, từ đó vận dụng vào biên soạn một số bài tập mẫu về sử dụng biểu đồ trong môn Địa lí kinh tế”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

5. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trồng và chế biến cây công nghiệp dài ngày tỉnh Đồng Nai”, mã số: CS2010.19.78, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Bình, Khoa Địa lí Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1054/QĐ-ĐHSP ngày 03-6-2011, đã họp ngày 07-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài vừa có giá trị khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn đối với các địa phương chuyên canh cây công nghiệp dài ngày tập trung quy mô lớn nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Dạy học Xác xuất Thống kê ở bậc Trung học”, mã số: B2007.19.17, chủ nhiệm: PGS-TS Lê Thị Hoài Châu, Khoa Toán - Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 29-3-2011, đã họp ngày 10-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã chỉ ra những hạn chế của việc dạy Xác xuấtThống kê hiện nay. Các kết quả của đề tài là cơ sở khoa học cho những người làm chương trình, viết sách giáo khoa theo hướng đáp ứng nhu cầu nhận thức của học sinh”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Đồng điều địa phương suy rộng cho mô đun compắc tuyến tính, mã số: B2010.19.59, chủ nhiệm: TS Trần Tuấn Nam, Khoa Toán - Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 2289/QĐ-BGDĐT ngày 01-6-2011, đã họp ngày 14-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã chỉ ra những đặc trưng đồng điều địa phương suy rộng với nhiều tính chất, tìm được mối liên hệ giữa tính hữu hạn của tập hợp các ideal nguyên tố đối liên kết với các mô đun đồng điều địa phương suy rộng, chứng minh được các công thức đối ngẫu từ đó suy ra tính artin của các mô đun đồng điệu địa phương suy rộng. Kết quả đề tài đã được viết thành 3 bài báo và đăng trên các tạp chí toán học quốc tế có uy tín”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Vai trò cấu trúc thông tin trong giải mã văn bản ở trình độ cao học chuyên ngữ Anh, mã số: B2010.19.65, chủ nhiệm: TS Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Tiếng Anh Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 2370/QĐ-BGDĐT ngày 10-6-2011, đã họp ngày 17-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính thời sự với thiết kế nghiên cứu chặt chẽ, rõ ràng và có tính tin cậy cao, tổng kết được những lý thuyết quan trọng bao gồm ngôn ngữ học chức năng của Halliday, lý thuyết đề - thuyết trong việc cấu trúc thông tin và tổ chức văn bản và các mô hình tư duy của Kaplan…”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

9. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Thực trạng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM (2001 - 2010)”, mã số: CS2010.19.87, chủ nhiệm: ThS Đào Thị Mộng Ngọc, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1043/QĐ-ĐHSP ngày 01-6-2011, đã họp ngày 20-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Kết quả đề tài phản ánh thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử ở trường THPT trên địa bàn TPHCM. Từ đó, tác giả đã đưa ra những giải pháp sát với nhu cầu thực tế của môn Lịch sử”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

10. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Bước đầu xây dựng phần mềm định loại một số loài cá nước ngọt ở Nam Bộ”, mã số: CS2009.19.60, chủ nhiệm: ThS Tống Xuân Tám, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHSP ngày 15-3-2011, đã họp ngày 24-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài công phu với sản phẩm là 1 CD-ROM gồm 267 file hình chụp và 382 file hình scan, 429 trang phụ lục cơ sở dữ liệu về 155 giống và 264 loài cá nước ngọt Nam Bộ”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

11. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM”, mã số: CS2010.19.93, chủ nhiệm: ThS Lê Văn Hiếu, Thư viện Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1113/QĐ-ĐHSP ngày 20-6-2011, đã họp ngày 24-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính ứng dụng, kết quả nghiên cứu của đề tài giúp Thư viện Trường ĐHSP TPHCM đánh giá đúng thực trạng hoạt động thông tin của đơn vị, đề ra giải pháp hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ quản lí trong Trường”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

12. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Khảo sát thành phần hóa học và thử hoạt tính kháng khuẩn, khả năng gây độc tính tế bào ung thư của cây Mộc ký ngũ hùng dendropte pentandra, họ chùm gửi (loranthaceae) ký sinh trên cây mít”, mã số: CS2010.19.92, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Hoàng Hạt, Trường Trung học Thực hành Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1079/QĐ-ĐHSP ngày 16-6-2011, đã họp ngày 24-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có giá trị khoa học, cung cấp thêm hiểu biết về thành phần hóa học thực vật của cây mộc kí ngũ hùng kí sinh trên cây mít vốn ít được nghiên cứu ở Việt Nam, mang lại những chứng cứ khoa học cho kho dược liệu quý của Việt Nam”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

13. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Giáo dục học theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM”, mã số: CS2010.19.95, chủ nhiệm: TS Trần Thị Hương, Khoa Tâm lí - Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1114/QĐ-ĐHSP ngày 20-6-2011, đã họp ngày 29-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Kết quả nghiên cứu là những nội dung quan trọng phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Giáo dục học, góp phần thay đổi nhận thức và năng lực giảng dạy của giảng viên”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

14. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Mô phỏng Monte Carlo đường cong hiệu suất Detector HPGe trong hệ phân tích Gamma phông thấp tại phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân, Trường Đại học Sư phạm TPHCM bằng chương trình MCNP4C2”, mã số: CS2010.19.110, chủ nhiệm: ThS Trịnh Hoài Vinh, Khoa Vật lí Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1084/QĐ-ĐHSP ngày 16-6-2011, đã họp ngày 30-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài được thực hiện công phu, nội dung phong phú, đi sâu vào phương pháp luận nghiên cứu áp dụng chương trình mô phỏng MCNP trong khảo sát phổ và tính toán hiệu suất đầu dò, xây dựng bộ số liệu đường cong hiệu suất phục vụ cho việc phân tích hoạt động của hệ đo”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

B. Hội nghị khoa học

Ngày 30-6-2011, Tổ Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ không chuyên theo chương trình đào tạo tín chỉ". Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban và các giảng viên trong và ngoài Tổ. Đại biểu tại Hội nghị đã nghe 7 tham luận về những phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 1016 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...