Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Thông báo về v/v nghỉ hè của phòng TTĐT PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 16 Août 2011 03:32

Được sự cho phép của Hiệu trưởng, Phòng Thanh tra đào tạo sẽ nghỉ từ ngày 22/08 đến 26/08 năm 2011. Phòng xin thông báo để các đơn vị được biết.

Trưởng Phòng TTĐT

(Đã ký)

Trần Quốc Hà

 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA