Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lê Ngọc Tứ PDF Print E-mail
Monday, 22 August 2011 16:54

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Lê Ngọc Tứ
Ngày sinh: 16-12-1976

Quê quán: Duy Tiên, Hà Nam

Học vị: Thạc sĩ;                               Năm công nhận: 2005
Môn giảng dạy: Hóa học phân tích

Đơn vị công tác: Trung tâm phát triển nghiệp vụ sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Lê Ngọc Tứ (2003), “Sự phát triển của Hóa học hiện đại dưới góc nhìn từ giải Nobel Hóa học”, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Tp.HCM, số 1, 152-164.
2. Lê Ngọc Tứ (2005), “Phương pháp xác định thành phần phức chất Staric -Bacbanel: Chứng minh và bàn luận”, Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học khoa Hóa.
3. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2008), “Calixaren Hợp chất siêu phân tử - Các kết quả của nhóm nghiên cứu tại Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM”, Kyû yeáu Hoäi nghò Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Ñaøo taïo laàn thöù III, Tröôøng ÑH Coâng nghieäp Tp. HCM, 46-53.
4. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2009), “Định lượng đồng thời canxi và magie trong nước khoáng và nước sinh hoạt bằng phương pháp thêm chuẩn điểm H”, Tạp chí Hóa học, Tập 2A, 89-93.
5. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2011), A new complex of Benzoic Acid Azo PhenylCalix[4]arene with Ce(IV) and application on determination of Cerium in soil, Tp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh hc 16( 4), tr. 61-64.

6. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2011), “Spectrophotometric simultaneous determination of metronidazole, chloramphenicol and dexamethasone acetate in pharmaceutical product by partial least squares regression (PLS)”, Proceeding of of The 2nd Analytica Vietnam Conference, 35-39.
7. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2011), “Highly selective chromogenic ionophores for the recognition of cerium (IV) based on a water-soluble azocalixarene derivative”, Proceeding of 2011 International Conference on Chemistry and Chemical Process–ICCCP 2011, Vol. 10, 245-249.
8. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2011), “Structural Study On The Complex Of Ortho-Ester Tetra Azophenylcalix[4]arene (TEAC) with Th(IV)”, Canada International Journal of Chemistry, Vol. 3, No. 2, 97-104.

9. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2013), Xác định đồng thời hàm lượng chì và crom bằng phương pháp thêm chuẩn điểm H dựa vào sự tạo phức với azocalixaren, Tạp chí Hóa Học, 50(4), 449-454.

10. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2013), Xác định đồng thời Cu2+ và Co2+ trong nước thải bằng phương pháp trắc quang thêm chuẩn điểm H sử dụng thuốc thử 5-Bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone, Tạp chí Đại học Công nghiệp, Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, 2(11), 72-77.

11. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2013), Simultaneous spectrophotometric determination of Ni(II) and Zn(II) in waste water by H-point addition standard method using 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone, Eur. Chem. Bull. 2013, 2(6), 311-314.
12. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2013), H-point standard addition method for simultaneous  determination of Ni2+ and Zn2+ in waste water using 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone as a new analytical reagent, Proceeding of The 3nd Analytica Vietnam Conference.

13. Le Ngoc Tu, Le Van Tan and Nguyen Xuan Chien (2018), Simultaneous spectrophotometric determination of Cu(II) and Co(II) using 5-Bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone by partial least squares regression method, Rasayan J. Chem., 11(2), 850-856.

14. Le Ngoc Tu, Le Van Tan (2021), “Spectrophotometric Study of a new Complexation between Zn (II) and 5-Bromosalicylaldehyde Thiosemicarbazone and Its Application”, Egyptian Journal of Chemistry, 64(9), 4739-4745. (thuộc danh mục ESCI và Scopus).

Đề tài nghiên cứu


1. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2005), Ứng dụng tin học mô phỏng các đường chuẩn độ trong phân tích thể tích. Đề tài khoa học cấp Cơ sở.

Sách


1. Lê Ngọc Tứ
(cùng cộng sự) (2004), Thực hành phân tích định lượng, Giáo trình lưu hành nội bộ Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.
2. Lê Ngọc Tứ (2004), Kiểm tra và đánh giá thành qua học tập của HS bằng trắc nghiệm khách quan môn Hóa học, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT.
3. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2007), Phương pháp làm bài tập trắc nghiệm Hóa học - Phần đại cương và vô cơ, NXB Giáo dục.
4. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2007), Phương pháp làm bài tập trắc nghiệm Hóa học - Phần hữu cơ, NXB Giáo dục.
5. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2007), Phương pháp làm bài tập trắc nghiệm Hóa học 11, NXB Giáo dục.
6. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2009), Hướng dẫn ôn luyện và làm bài tập trắc nghiệm- Hóa học vô cơ, NXB ĐHQG  Tp. HCM.
7. Lê Ngọc Tứ (cùng cộng sự) (2009), Hướng dẫn ôn luyện và làm bài tập trắc nghiệm- Hóa học hữu cơ, NXB ĐHQG  Tp. HCM.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 942 guests online

 Vụ KHCN 

October 2021
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31