Giới thiệu Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 10/1976. Hiện nay, Khoa có 41 cán bộ, công chức (trong đó có 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học, 05 Phó giáo sư, 11 tiến sĩ, 21 thạc sĩ, 03 cử nhân). Khoa có 05 Bộ môn, bao gồm: Bộ môn Vật lý đại cương, Bộ môn Vật lý lý thuyết, Bộ môn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Vật lý, Bộ môn Toán - Lý và Bộ môn Vật lý hạt nhân.

Khoa Vật lý - Đại học Sư phạm TP.HCM

Nhiệm vụ của Khoa

  1. Đào tạo Cử nhân cho các ngành Cử nhân sư phạm Vật lý (hệ chính quy, chính quy địa phương, hệ chuyên tu, tại chức) và ngành Cử nhân Vật lý học
  2. Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lý
  3. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước và đề tài Nafosted
  4. Đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên vật lí các Trường Trung học phổ thông của các tỉnh phía Nam

Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ

Thời gian Trưởng khoa Phó khoa
1976 - 1978 TS. Diệp Ngọc Anh TS. Nguyễn Trần Trác
TS. Phạm Duyến
Thầy Nguyễn Trọng Di
1978 - 1984 TS. Phạm Duyến
Thầy Nguyễn Trọng Di
TS. Nguyễn Trần Trác
1984 - 1987 TS. Nguyễn Bá Triêm TS. Nguyễn Trần Trác
Thầy Vũ Thanh Liêm
Thầy Tạ Hưng Quý
Thầy Vũ Ngọc Hồng
1987 - 1991 TS. Nguyễn Bá Triêm Thầy Lý Vĩnh Bê
Thầy Phạm Văn Đổng
1991 - 1992
TS. Thái Quảng

Thầy Lý Vĩnh Bê

Thầy Phạm Văn Đổng

1992 - 1996
Thầy Hoàng Lan

Thầy Lý Vĩnh Bê

Thầy Phạm Văn Đổng

1997 - 2001
Thầy Hoàng Lan

Thầy Lý Vĩnh Bê

Thầy Tạ Hưng Quý

2001 - 2005
Thầy Lý Vĩnh Bê

TS. Thái Khắc Định

TS. Lê Thị Thanh Thảo

2005 - 2009 TS. Thái Khắc Định

TS. Đỗ Xuân Hội

TS. Phạm Thế Dân

2009 - 2015 TS. Nguyễn Mạnh Hùng

PGS.TSKH Lê Văn Hoàng

TS. Cao Anh Tuấn

ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân

2015 - 2020 TS. Cao Anh Tuấn

TS. Hoàng Đức Tâm

TS. Nguyễn Lâm Duy

2020 - 2021 TS. Cao Anh Tuấn

TS. Hoàng Đức Tâm

TS. Nguyễn Lâm Duy

2021 - 2025 PGS. TS. Hoàng Đức Tâm

TS. Nguyễn Lâm Duy

ThS. Trương Trường Sơn

 
Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (028) 38352020 - Ext: 109