Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
Trang Chủ Trang Chủ Cơ cấu tổ chức TỔ TRIẾT HỌC - CNXHKH
TỔ TRIẾT HỌC - CNXHKH PDF. In Email
Thứ hai, 12 Tháng 9 2011 04:20

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá

Chức vụ: Trưởng Khoa

Trưởng bộ môn, GVCC

ThS Nguyễn Huỳnh Bích Phương

Chức vụ: Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Kiều Tiên

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Lê Nguyễn Vân An

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Trịnh Bá Phương

Chức vụ: Giảng viên

CN. Nguyễn Trần Minh Hải

Chức vụ: Giảng viên

 

 

 

XX

LỊCH SỬ TỔ TRIẾT HỌC

Qúa trình hình thành và phát triển của tổ Triết học.

1-    Trước năm 1983 Tổ Mác – Lênin là một tổ trực thuộc Ban Giám hiệu, chưa chia thành các tổ bộ môn.

-         Cuối năm 1984 trường ra quyết định thành lập các tổ bộ môn, Tổ Triết học ra đời từ đó. Lúc đó tổ có 6 thành viên (năm học 1984 – 1985)

1-    Phan Đỉnh

2-    Nguyễn Chương Nhiếp

3-    Phạm Hữu Khiêm

4-    Đinh Lê Nguyên

5-    Lê Thúy Liễu

6-    Lê Diễm Hằng

Do giảng vin Nguyễn Chương Nhiếp làm tổ trưởng.

-         Cuối năm 1984, thầy Phan Đỉnh chuyển sang công tác ở phòng TCCB, thầy Phạm Hữu Khiêm chuyển sang công tác tại Đại học Bách Khoa.

-         Năm học 1985 – 1986 tổ còn lại giảng vin :

1-    Nguyễn Chương Nhiếp

2-    Đinh Lê Nguyên

3-    Lê Thúy Liễu

4-    Lê Diễm Hằng

-         Cuối năm 1985, cơ Đinh Lê Nguyên chuyển công tác về Trường CĐSP An Giang, Tổ chỉ còn 3 giảng vin :

1-    Nguyễn Chương Nhiếp

2-    Lê Thúy Liễu

3-    Lê Diễm Hằng

-   Năm học 1986 – 1987. Tổ có thêm 3 cán bộ vừa học ở trường Tuyên huấn TW2 về  bổ sung, vì vậy tổ lại có 6 cán bộ :

1-    Nguyễn Chương Nhiếp

2-    Lê Thúy Liễu

3-    Lê Diễm Hằng

4-    Nguyễn Hoài Nam

5-    Nguyễn Viết Hoàng

6-    Nguyễn Thị Anh

-         Đầu năm học 1987 – 1988, cơ Nguyễn Thị Anh chuyển về Cần Thơ, Tổ chỉ còn lại 5 người.

-         Năm học 1988 – 1989 – Tổ lại có thêm một thầy Nguyễn Công Chiến tốt nghiệp ở Lin xơ về (Tổ có 6 cán bộ).

-         Năm học 1989 – 1990. Tổ có 6 cán bộ.

-         Năm học 1990 – 1991. (thầy Nguyễn Hoài Nam xin chuyển sang trường Hải Quan, thầy Lê Văn Dy chuyển về tổ Triết (Tổ có 6 cán bộ)

-         Năm học 1991 – 1992. Tổ vẫn có 6 cán bộ.

-         Năm học 1992 – 1993 (cơ Lê Diễm Hằng rời tổ theo chồng sang Ba Lan, thầy Nguyễn Ngọc Khá từ trường Nguyễn Ái Quốc khu vực 2 về), Tổ vẫn có 6 CBGD

-         Năm học 1993 – 1994.Tổ có 6 đ/c

-         Nguyễn Chương Nhiếp

-         Nguyễn Công Chiến

-         Nguyễn Ngọc Khá

-         Lê văn Dy

-         Nguyễn Viết Hoàng

-         Lê Thúy Liễu

-         Năm học 1994 – 1995 (vẫn 6 giảng vin)

-         Năm học 1995 – 1996. Thầy Nguyễn Công Chiến chuyển sang trường Hải Quan

-         Năm học 2001 – 2002 Tổ có thêm Ts Lê Đức Sơn từ Nga về. Như vậy từ năm học 2001     2002 đến nay, tổ có 6 giảng vin  :

-         Nguyễn Chương Nhiếp

-         Nguyễn Ngọc Khá

-         Lê văn Dy

-         Nguyễn Viết Hoàng

-         Lê Thúy Liễu

-     Lê Đức Sơn

-         Ts Nguyễn Chương Nhiếp làm tổ trưởng Triết học từ  tháng 9 năm 1984 đến tháng 2 năm 2004. Từ tháng 3 năm 2004 đến 2009, tổ Triết học do Ts Nguyễn Ngọc Khá làm tổ trưởng .

-         Năm 2008, tổ Triết học tiếp nhận cô Nguyễn Huỳnh Bích Phương, vì thế , thời điểm này, tổ có 7 giảng viên.

-         Năm 2009, thạc sĩ Nguyễn Viết Hoàng vì lý do gia đình đ sang định cư tại Mỹ, do vậy từ năm 2009 đế nay, tổ Triết học lại có 6 giảng viên:

-         Nguyễn Chương Nhiếp

-         Lê Đức Sơn

-         Nguyễn Ngọc Khá

-         Lê văn Dy

-         Lê Thúy Liễu

-         Nguyễn Huỳnh Bích Phương

Từ năm 2009 đến nay, tổ do tiến sĩ Lê Đức Sơn làm tổ trưởng. Hiện nay tổ có 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, đ hồn thnh nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở và tham gia đào tạo sau đại học.

 


 THÔNG BÁO 

CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TẬP SƯ PHẠM 2020

BCN Khoa thông báo về việc Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập năm 2020 như sau 1. Chung kết Hội thi NGhiệp vụ sư phạm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2020 2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm năm 2020 vào lúc 13 giờ 30...
 

 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học