Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Thông báo v/v Tổ chức Nghiên Cứu Khoa học Sinh viên năm 2012 PDF. In Email
Thứ năm, 13 Tháng 10 2011 12:52

Khoa CNTT thân mời các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2011 - 2012 với nội dung chi tiết như sau:
I. HÌNH THỨC
Sinh viên Khoa CNTT tham gia nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn (có thể trong hoặc ngoài Khoa CNTT). Mỗi đề tài không quá 4 sinh viên tham gia. Khuyến khích các đề tài nghiên cứu không là Khóa luận tốt nghiệp. Khuyến khích sinh viên năm 2 và năm 3 tham gia.
II. CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU (Không giới hạn)
 • Công nghệ phần mềm.
 • Công nghệ mạng và truyền thông.
 • Phương pháp giảng dạy
 • Khai thác dữ liệu.
 • Cơ sở toán cho tin học.
 • Bảo mật thông tin.
III. ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC

Các báo cáo nghiên cứu sẽ được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CNTT đánh giá, tuyển chọn và phản biện. Các nghiên cứu (mổi khoa gửi 02 đề tài) được Khoa chọn tham dự "Sinh viên NCKH cấp Trường" sẽ được công bố trong "Kỷ yếu Nghiên cứu Khoa học năm học 2010 -2011" trường Đại học Sư phạm TpHCM.

IV. CÁC MỐC THỜI GIAN
 • Từ nay - 11/11/2011: Cán bộ giảng viên và sinh viên gửi danh sách đăng ký đề tài NCKH kèm theo đề cương theo mẫu đính kèm về VP Khoa.
 • 11/11/2011 - 10/3/2012: Thực hiện nghiên cứu
 • 10/3/2012 - 15/3/2012: Nộp kết quả + sản phẩm nghiên cứu
 • Dự kiến cuối tháng 3/2012: Hội thảo công bố, đánh giá kết quả NCKH cấp Khoa năm 2011
 • 01/04/2012 - 10/4/2012: Nộp danh sách đề tài tham gia NCKH cấp trường
 • 12/5/2012: Hội nghị Sinh viên NCKH cấp trường

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...