Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 163 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Tháng 10/2011 - Số 31(65)/KHGD

Mô tả chung

Số Loại Số bài Số trang


Tháng/Năm


Ghi chú
31(65)

Khoa học Giáo dục

(Số đặc biệt kỉ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

33 258 10/2011

Còn bánMục lục


STT

No.

Tác giả

Author

Tên bài báo

Tilte

Trang

Page

1 Ban biên tập
Lời nói đầu (Xem toàn văn)
2 Nguyễn Kim Hồng

“Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” nhìn từ góc độ trường học

(Xem toàn văn)

“Radical and complete innovation of Vietnam education” in the view from school
3
3

Claude Comiti,

Lê Thị Hoài Châu

Những đóng góp của thuyết nhân học đối với việc phân tích giờ học trên lớp

(Xem toàn văn)

The contribution of anthropology theory to analyzing teaching in normal classrooms
8
4 Lê Quỳnh Chi

Thư viện đại học và việc đổi mới phương pháp học tập của sinh viên (Xem toàn văn)

University library and the renovation in students’ learning methods

22
5 Trần Văn Hiển

Phát triển và quản lí liên kết học thuật Việt - Mĩ (Xem toàn văn)

Developing and managing the academic cooperation between Vietnam and the USA
29
6 Dư Ngọc Ngân

Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ (Xem toàn văn)

Teaching Vietnamese as a foreign language
39
7 Trịnh Sâm

Hợp tác đào tạo với nước ngoài, nhìn từ Khoa Ngữ văn (Xem toàn văn)

Viewpoints on training cooperation with oversea universities by Department of Vietnamese Linguistics and Literature
47
8 Huỳnh Công Ba

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì hội nhập và phát triển (Xem toàn văn)

Organizing activities of education (political, ideological, moral and affective) for the undergraduates at the Ho Chi Minh City University of Education
51
9 Đoàn Văn Điều

Một số quan điểm về đạo đức, lối sống của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Some viewpoints on ethics, ways of life by students at Ho Chi Minh City University of Education
58
10

Hoàng Thị Nhị Hà,

Nguyễn Thị Thu Hằng,

Bùi Thị Kim Trúc

Đánh giá hệ thống tài liệu quản lí đào tạo sau đại học theo bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000

(Xem toàn văn)

Reviewing the document system of post-graduate program management through the ISO 9001:2000 quality standards
65
11 Nguyen Ngoc Vu

Understanding english idioms from the conceptual metaphor theory of cognitive linguistics (Xem toàn văn)

Hiểu thành ngữ tiếng Anh dưới góc nhìn lí thuyết ẩn dụ ý niệm của ngôn ngữ học tri nhận
76
12 Trần Hoàng

Ngôn ngữ trong câu trắc nghiệm khách quan (Xem toàn văn)

Linguistics in objective test items
83
13

Đinh Thị Tứ,

Triệu Tất Đạt

Thực trạng chuẩn bị biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) vào học Toán ở lớp 1 của một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The status of preparing numeric symbols for children at the age of 5 to 6 years old to study arithmetic at grade 1 in some preschools at Ho Chi Minh City
94
14 Đào Thị Minh Tâm

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

The status of applying IT to teaching by kindergarten teachers in Ho Chi Minh City
102
15 Trần Anh Dũng

Giảng dạy Toán nâng cao bậc trung học phổ thông ở Hoa Kì nhìn từ quan điểm đổi mới giáo dục ở Việt Nam

(Xem toàn văn)

Teaching advanced mathematics at secondary high schools in the USA under the viewpoint of Vietnam educational innovation
112
16 Hoa Ánh Tường

Sử dụng câu hỏi kết thúc mở kích thích học sinh giao tiếp toán học (Xem toàn văn)

Using “Open – ended questions” to promote students to communicate mathematics
121
17 Huỳnh Văn Sơn

Xu hướng chọn nghề nghiệp của học sinh cuối cấp trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông tỉnh Bình Dương hiện nay (Xem toàn văn)

The current trends of the career choice by Grade 9 - junior high school and secondary high school students in Binh Duong province
125
18 Phạm Thị Xuân Thọ

Tích hợp giáo dục môi trường qua môn Địa lí Đô thị (Xem toàn văn)

Integrating environmental education into Urban Geography subject
132
19 Nguyễn Thị Kim Liên

Phương pháp dự án và ưu thế vận dụng vào dạy học Địa lí 12, trung học phổ thông

(Xem toàn văn)

Project method and its superiority in applying into teaching geography 12, high school education
137
20 Phan Đồng Châu Thủy

Nhiệm vụ, thách thức của giáo viên, học sinh Việt Nam trong dạy học theo dự án

(Xem toàn văn)

Tasks and challenges of Vietnamese teachers, students in project-based learning
145
21 Vương Văn Cho

Tự đánh giá khả năng học tiếng Anh của học sinh ở một số trường trung học cơ sở công lập quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Students’ self-assessment ability to learn English at some public junior high schools in District 6 Ho Chi Minh City
152
22 Nguyễn Vĩnh Khương

Tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010 (Xem toàn văn)

Scientific research activities at Ho Chi Minh City University of Education in the period of 2006-2010
158
23 Trần Thị Hương

Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Giáo dục học phổ thông theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Developing a practical task set for the subject “General Education” in the form of credit training  at Ho Chi Minh University of Education

152
24 Ngô Minh Oanh

Từ nghiên cứu lịch sử giáo dục phương Tây nghĩ về triết lí giáo dục Việt Nam

(Xem toàn văn)

Based on studying the history by Western education, thinking about the educational philosophy of Vietnam
179
25 Huỳnh Thanh Triều

Lạm bàn về giáo dục (Xem toàn văn)

Some ideas on education
188
26 Nguyễn Thị Yến Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Some measures to upgrade the efficiency of the the financial tasks toward autonomy, accountability at Ho Chi Minh City University of Education
192
27 Mai Mỹ Hạnh

Thử nghiệm nâng cao nhận thức của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi nghiện game online (Xem toàn văn)

An experiment to raise awareness for students at secondary high schools in Ho Chi Minh City on addictive behavior of games online
202
28 Nguyễn Kim Dung

Quản lí nhà nước và mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo qua kết quả khảo sát (Xem toàn văn)

Surveying the state administration and self-governed levels of educational institutes
210
29 Lê Thị Minh Hà

ASQ - bộ công cụ sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt (Xem toàn văn)

ASQ - The tool-kit for screening, detecting and early intervening children with special education needs
218
30 Lê Thị Bảo Châu

Nghiên cứu cách tiếp cận phát triển kĩ năng tư duy cho học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ và vừa bậc tiểu học (Xem toàn văn)

Studying the approaches to developing thinking skills for children with mild and moderate learning difficulties at primary education level
227
31 Nguyễn Thị Hằng Nga

Cơ chế tâm lí của quá trình hình thành sự định hướng trong không gian cho trẻ lứa tuổi mầm non

(Xem toàn văn)

Psychological mechanism of the process to form spatial orientation for preschool children
234
32

Trang Thị Lân,

Nguyễn Thị Khoa

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecturemaker trong thiết kế bài giảng điện tử môn Hóa học (Xem toàn văn)

Guidelines to use the Lecturemaker software in designing multimedia lesson plans for Chemistry
240
33 Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Sử dụng cartogram phục vụ giảng dạy và học tập cho sinh viên chuyên ngành địa lí

(Xem toàn văn)

Using cartogram in teaching and learning geography for specified students
245
34 PV

Tin hoạt động khoa học và công nghệ (Xem toàn văn)

Information on activities of science ang technology

251