Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Mozilla Thunderbird - Trang 1 PDF. In Email
Thứ tư, 18 Tháng 8 2010 06:34
Chỉ mục bài viết
Mozilla Thunderbird
Trang 1
Trang 2
Tất cả các trang

4. Quản lý hoạt động: Trình Quản lí Hoạt động ghi lại tất cả các tương tác giữa Thunderbird và nhà cung cấp email của bạn tại cùng một chỗ. Không cần phải đoán nữa. Bạn chỉ phải tìm tại chỗ đã chọn để xem tất cả những thứ đã diễn ra với email của bạn.

Quản lý hoạt động

5. Thanh lọc nhanh (Quickfilter): Thanh Lọc Nhanh mới cho phép bạn lọc thư nhanh hơn. Bắt đầu gõ vào hộp tìm kiếm Lọc Nhanh, và kết quả sẽ được hiển thị ngay tức thì. Hoặc bạn có thể lọc thư theo Thư Mới, Nhãn, tên người trong Sổ Địa Chỉ. Bạn cũng có thể “Đính” hoặc lưu một Bộ lọc và dùng nó xuyên suốt nhiều thư mục.

Thanh lọc nhanh

6. Thẻ: Nếu bạn thích tính năng duyệt web theo thẻ của Firefox, bạn cũng sẽ thích “xem thư theo thẻ”. “Xem thư theo thẻ” cho phép bạn mở thư trong các thẻ riêng biệt để có thể nhanh chóng chuyển qua lại giữa chúng. Có thể bạn đang phản hồi một email và cần tham khảo lại email trước đó. “Xem thư theo thẻ” cho phép bạn để mở nhiều thư cho tiện tham khảo.

Nhấp đôi hoặc ấn Enter trên một thư sẽ mở thư đó trong một cửa sổ thẻ mới. Nhấn chuột phải trên các thư hoặc thư mục sẽ mở chúng trong một thẻ hậu cảnh.

Khi thoát Thunderbird, các thẻ đang mở sẽ được lưu và khôi phục khi bạn mở Thunderbird vào lần sau. Cũng có một trình đơn Thẻ trên thanh công cụ để giúp bạn chuyển giữa các Thẻ.

7. Tìm kiếm: Giao diện tìm kiếm mới trong Thunderbird 3.1 chứa các công cụ lọc và biểu đồ thời gian để giúp chọn ra chính xác email mà bạn đang tìm. Thunderbird 3.1 cũng lập chỉ mục tất cả email của bạn để giúp tìm kiếm nhanh hơn. Kết quả tìm kiếm của bạn được hiển thị trong một thẻ để bạn có thể nhanh chóng chuyển qua lại giữa kết quả tìm kiếm và email khác.

Tìm kiếm

8. Lưu trữ thư: Nếu bạn nghĩ mình vẫn cần một email trong tương lai nhưng không muốn nó nằm trong các hộp thư, thì hãy lưu trữ nó! Tính năng “Lưu trữ” giúp bạn quản lí hộp thư và đặt email của bạn trong một hệ thống thư mục lưu trữ mới.

Chọn nút Lưu trữ hoặc ấn phím A để lưu trữ email của bạn.

Lưu trữ thư