Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Chế độ - Chính sách Nâng bậc lương Quy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức
Quy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức PDF 打印 E-mail
周三, 2011年 11月 30日 02:49
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Về xét nâng bậc lương trước thời hạn
do có thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHSP ngày 10/01/2011)

I. Căn cứ để xây dựng quy định

-     Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

-     Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

II. Nội dung

 

1.   Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

Việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức của trường được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a.  Đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.

b.  Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

c.  Xét theo thứ tự từ người có thành tích cao hơn đến người có thành tích thấp hơn, từ người có thành tích nhiều hơn đến người có thành tích ít hơn; thành tích đã được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần này thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.

d.  Đảm bảo số người được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm không vượt quá tỷ lệ 5% biên chế trả lương của trường.

2.   Đối tượng, tiêu chuẩn và tiêu chí ưu tiên trong việc nâng bậc lương trước thời hạn

a.  Đối tượng

-      Công chức, viên chức không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.

-      Công chức, viên chức nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu (đã có thông báo nghỉ hưu) không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

b. Tiêu chuẩn và tiêu chí ưu tiên

-      Công chức, viên chức đạt ít nhất một trong các thành tích được xếp thứ tự sau được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn:

TT

Thành tích

Thứ tự thành tích

1

Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước

 

 

-      Giải thưởng Hồ Chí Minh

1

 

-      Giải thưởng Nhà nước

2

2

Danh hiệu Anh hùng Lao động

3

3

Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

 

 

-      Nhà giáo nhân dân

4

 

-      Nhà giáo ưu tú

5

4

Huân chương các loại

 

 

-      Huân chương Lao động

6

 

-      Huân chương Hữu nghị

7

5

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

8

6

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua: Toàn quốc, cấp Bộ

 

 

-      Toàn quốc

9

 

-      Cấp Bộ

10

7

-      Bằng khen cấp Bộ, ngành

-      Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

-      Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

-      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

11

8

Bằng khen Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, Thành ủy

12

9

Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP

13

10

Bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công, đúng thời hạn

14

11

Có sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký và công nhận ở trong và ngoài nước

15

12

Chủ trì các Đề tài cấp Bộ, Dự án cấp Nhà nước được đánh giá loại khá trở lên và đúng thời hạn

16

13

Chủ trì các Đề tài cấp cơ sở được đánh giá loại tốt trở lên và đúng thời hạn

17

14

-      Hướng dẫn sinh viên NCKH dự thi cấp Bộ đạt giải Khuyến khích trở lên

-      Hướng dẫn học sinh, sinh viên thi Olympic và học sinh giỏi cấp quốc gia đạt giải Khuyến khích trở lên

18

15

Có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế

19

16

Có giáo trình mới được xuất bản tại Trường và các NXB khác

20

17

Trưởng, phó đơn vị, tổ bộ môn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

21

18

Có thành tích đặc biệt xuất sắc đem lại lợi ích cho tập thể, Trường

22

-      Trong cùng mức thành tích, cách xếp thứ tự ưu tiên như sau:

  1. CC, VC gần đến tuổi nghỉ hư­u nh­ưng ch­ưa đủ điều kiện nâng lư­ơng sớm để nghỉ h­ưu (chư­a đến thời điểm thông báo nghỉ h­ưu);
  2. CC, VC có tuổi đời từ 55 trở lên đối với nam, 50 trở lên đối với nữ;
  3. CC, VC ở các ngạch có hệ số lương thấp hơn;
  4. CC, VC có số năm công tác nhiều hơn, chưa được xét nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;
  5. CC, VC ngoài thành tích cao nhất đạt được còn có thành tích đạt được ở hình thức thấp hơn.

3.   Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn

Thời gian nâng bậc trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

4.   Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn

  1. Biên bản họp xét của đơn vị có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và chủ tịch công đoàn bộ phận.
  2. Danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc xếp thứ tự ưu tiên.
  3. Bản sao các minh chứng thành tích.

III. Tổ chức thực hiện

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do thành tích xuất sắc chỉ triển khai một lần trong năm (quý 4).

1.   Phòng Tổ chức – Hành chính

-      Hướng dẫn các đơn vị triển khai, tổng hợp đề nghị của các đơn vị, rà soát từng trường hợp cụ thể, đối chiếu với hồ sơ và lập danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên theo các tiêu chí đã đề ra để trình Hội đồng lương trường xem xét.

-      Thông báo công khai kết quả xét duyệt của Hội đồng lương trường.

-      Tiếp thu giải quyết các thắc mắc (nếu có).

-      Lập danh sách chính thức và thảo quyết định trình Hiệu trưởng ký (sau khi thông báo công khai danh sách 1 tuần). Báo cáo danh sách cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

-      Đề nghị Bộ ra quyết định nâng bậc lương đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp (nếu có).

2.   Các đơn vị thuộc Trường

-      Thông báo việc nâng bậc lương trước thời hạn đến từng CC, VC trong đơn vị.

-      Tập hợp đề xuất và thành tích của CC, VC.

-      Tổ chức họp xét ở đơn vị.

-      Lập hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính đúng quy định về nội dung và thời gian.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Bạch Văn Hợp