Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
05/12/2011 Công văn nhắc nhở các Khoa một số điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức thi học kỳ PDF 打印 E-mail
周一, 2011年 12月 05日 09:19

(05/12/2011) Công văn nhắc nhở các Khoa một số điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức thi học kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  90/ĐHSP-TTĐT

V/v nhắc nhở một số điểm cần

lưu ý trong công tác tổ chức thi học kỳ

Tp. HCM, ngày 5 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Các Ông(Bà) Trưởng Khoa, Ngành

Tổ Ngoại ngữ, Bộ môn Tiếng Nhật

Kỳ thi kiểm tra học kỳ I sắp đến gần, nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Phòng Thanh tra Đào tạo (P.TTĐT)  nhắc nhở các Khoa một số điểm cần lưu ý như sau:

1)        Các Khoa cần gửi thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ, danh sách các cán bộ coi thi về P.TTĐT trước ngày 23/12/2011 để chúng tôi có cơ sở thanh, kiểm tra.

2)        Đối với các môn thi đề mở, sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu giấy, không được mang laptop, máy tính bảng, máy đọc sách Kindle hay các phương tiện thu phát truyền thông vào phòng thi.

3)        Cán bộ coi thi cần lưu ý kẻ cột thời gian làm bài lên bảng cho thí sinh. Thí sinh không được phép sử dụng điện thoại di động để coi giờ hay bất cứ lý do gì trong phòng thi.

4)        Để thuận lợi cho công tác thanh tra, P.TTĐT đề nghị các cán bộ coi thi khi làm nhiệm vụ phải đeo bảng tên theo quy định.

P.TTĐT và Tổ Thanh tra thi sẽ tiến hành thanh tra thi học kỳ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kính mong các Khoa lưu ý một số điểm như trên để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu  TTĐT;

 

TRƯỞNG PHÒNG TTĐT

(Đã ký)

Trần Quốc Hà

 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA