French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Phúc đáp đơn phản ánh của Tập thể giáo viên Phòng GD-ĐT Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ngày 02/12/2011 PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 12 2011 09:08

Photobucket

Bản sao văn bằng tốt nghiệp giả của bà Trần Thị Kim Ngân

 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 
 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA