Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Chế độ - Chính sách Nâng bậc lương Thông báo kết quả họp Hội đồng lương năm 2011
Thông báo kết quả họp Hội đồng lương năm 2011 PDF 打印 E-mail
周日, 2010年 12月 26日 03:13Xem danh sách nâng lương năm 2011 tại đây