Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

PDF. In Email

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Viết Hưng
 • Phó Trưởng khoa:
  • TS. Trần Sơn Hải
  • Ths. Trịnh Huy Hoàng

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

 • TS. Ngô Quốc Việt
 • TS. Lê Đức Long
 • TS. Trần Ngọc Bảo
 • TS. Lê Minh Trung
 • TS. Nguyễn Viết Hưng
 • TS. Trần Sơn Hải

CÔNG ĐOÀN

 • Chủ tịch: Ths. Trịnh Huy Hoàng
 • Phó chủ tịch: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
 • Ủy viên: Ths. Lương Trần Hy Hiến

GIÁO VỤ KHOA

 • Cô: Ths. Hồ Thị Ngọc Thanh

TRỢ LÝ KHOA

 • Trợ lý Giáo vụ: Ths. Lương Trần Hy Hiến
 • Trợ lý Thiết bị: Ths. Lê Minh Triết
 • Trợ lý Thanh niên: Ths. Trần Đức Tâm, Ths. Ma Ngân Giang
 • Trợ lý Sau đại học: Ths. Nguyễn Phương Nam
 • Trợ lý Nghiên cứu Khoa học: Ths. Trần Thanh Nhã
 • Trợ lý Hợp tác quốc tế: Ths. Võ Hoàng Quân, Ths. Ma Ngân Giang
 • Trợ lý Hợp tác doanh nghiệp: Ths. Lương Trần Ngọc Khiết
 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo số 2 của Hội thảo IT - HCMUE 2022

  Kính mời Quý Thầy Cô, anh chị em và các bạn sinh viên đăng ký tham gia hội thảo IT-HCMUE 2022. Link đăng ký tham dự hội thảo IT-HCMUE2022: