Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

PDF. In Email

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Viết Hưng
 • Phó Trưởng khoa:
  • TS. Trần Sơn Hải
  • Ths. Trịnh Huy Hoàng

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

 • TS. Ngô Quốc Việt
 • TS. Lê Đức Long
 • TS. Trần Ngọc Bảo
 • TS. Lê Minh Trung
 • TS. Nguyễn Viết Hưng
 • TS. Trần Sơn Hải
 • TS. Văn Thế Thành

CÔNG ĐOÀN

 • Chủ tịch: Ths. Trịnh Huy Hoàng
 • Phó chủ tịch: Ths. Ma Ngân Giang
 • Ủy viên: Ths. Lương Trần Ngọc Khiết

GIÁO VỤ KHOA

 • Cô: Ths. Hồ Thị Ngọc Thanh

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

 • TS. Văn Thế Thành

TRỢ LÝ KHOA

 • Trợ lý Giáo vụ: Ths. Lương Trần Hy Hiến
 • Trợ lý Thiết bị: Ths. Lê Minh Triết
 • Trợ lý Thanh niên: Ths. Ma Ngân Giang
 • Trợ lý Nghiên cứu Khoa học: Ths. Trần Thanh Nhã
 • Trợ lý Hợp tác quốc tế: Ths. Võ Hoàng Quân, Ths. Ma Ngân Giang
 • Trợ lý Hợp tác doanh nghiệp:Ths. Lương Trần Ngọc Khiết
 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...