Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Cán sự lớp cần biết Cán sự lớp cần biết Triển khai kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012
Triển khai kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012 PDF 打印 E-mail
周四, 2012年 03月 01日 01:03

Triển khai kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012

Năm học 2011 – 2012, Trường sẽ thực hiện kế hoạch tuyên dương và vinh danh các cá nhân và tập thể như sau:

A.VỀ THỜI GIAN:

Dự kiến cuối tháng 11.2012

B.VỀ THÀNH PHẦN

I. CÁ NHÂN

  1. Sinh viên, học sinh học tập và rèn luyện xuất sắc
  2. Sinh viên, học sinh tham gia các kì thi quốc gia trở lên đoạt giải Ba trở lên
  3. Sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đạt giải Ba trở lên
  4. Sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao  cấp Bộ trở lên , cá nhân đoạt các loại huy chương và có kết quả học tập và rèn luyện  từ khá trở lên
  5. Cá nhân, tham gia các hoạt động xã hội được nhận Bằng khen và có kết quả học tập và rèn luyện  từ khá trở lên

II. TẬP THỂ:

Dành cho những tập thể có đăng kí thi đua, tiêu chuẩn theo đánh giá thi đua tập thể quy định tại  Quy chế công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1. Lớp học sinh, sinh viên tiên tiến có các tiêu chuẩn:

-Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên;

-Có cá nhân  đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên

-Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên

-Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường

2. Lớp học sinh, sinh viên Xuất sắc có các tiêu chuẩn

Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc.

 

Ban cán sự các lớp đến Phòng CTCT và HSSV để đăng kí cho tập thể lớp.

Thời gian từ 01.3.2012 đến 31.3.2012

 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...