Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Tiếng Việt cho người nước ngoài
VLFC
  

album_hinh

Video CLip

Trang Chủ Biểu mẫu Đơn xin dự thi đại học ngành Cử nhân tiếng Việt cho người nước ngoài
Đơn xin dự thi đại học ngành Cử nhân tiếng Việt cho người nước ngoài PDF Print E-mail
Monday, 19 March 2012 11:19

ĐƠN XIN DỰ THI ĐẠI HỌC

NGÀNH CỬ NHÂN TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

KHÓA 2011-2014


Kính gửi: Ban Tuyển sinh Đại học khoa Ngữ văn

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi tên là: …………………………………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………....

Quốc tịch: …………………………………………………………………….

Số hộ chiếu: …………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

Điện thoại.…………………………………………………………………...


Tôi viết đơn này để xin dự thi Đại học ngành Cử nhân Tiếng Việt cho người nước ngoài – khóa 2011-2014 thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi sẽ tham gia kỳ thi và thực hiện đúng những quy định tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng cám ơn.Tp Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2010

Người viết đơn


Tải mẫu đơn tại đây (Click here to download)

 

 


FAQ