Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Tiếng Việt cho người nước ngoài
VLFC
  

album_hinh

Video CLip

Trang Chủ Biểu mẫu Phiếu đăng kí học ngắn hạn
Phiếu đăng kí học ngắn hạn PDF Print E-mail
Tuesday, 20 March 2012 14:04

PHIẾU ĐĂNG KÍ  KHÓA HỌC NGẮN HẠN

TIẾNG VIỆT DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

REGISTRATION FORM

 

 

Student’s name:       …………………………………………..  Male     Female

Date of birth:           ………………………………………….

Nationality:              …………………………………………

Passport number:     ………………………………………….

Resident address:    …………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Address in Vietnam:…………………………………………………………………

Telephone number: ……………………………      E-mail:      …………………..

What kind of class do you want to study:

Private lesson

Four-year program

Begin from:    …………………..                To:   ………………..

Time:                         from …………………………..

 

Date: …………..

Signature

 

Tải mẫu đơn tại đây (Click here to download)

 


FAQ