Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Văn bản của BGD&ĐT đã hết hiệu lực trong tháng 03/2012 và văn bản thay thế PDF 打印 E-mail
周一, 2012年 03月 26日 16:21

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/04/2008 hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Hết hiệu lực từ ngày 02/04/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/02/2012 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/10/2002 về việc ban hành Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học (Hết hiệu lực từ ngày 02/04/2012).

Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/02/2012 về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/05/2009 ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/04/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 
 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA