Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2012 PDF. In Email
Thứ tư, 28 Tháng 3 2012 08:16

Trường gửi đến các đơn vị Kế hoạch thi tốt nghiệp đại học năm 2012 cho sinh viên hệ chính qui, cả 3 đối tượng: Sư phạm ngân sách, Sư phạm địa phương và các ngành ngoài Sư phạm. Cụ thể như sau:

  1. 1. Lịch thi

tt

Môn thi

Giờ thi – Ngày thi

Địa điểm thi

1

Thi TN các môn khoa học Mác – Lênin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh

7h30, 14/5/2012

- 280 An Dương Vương, Q5

- 222 Lê Văn Sỹ, Q3

- 351B Lạc Long Quân, Q11

2

Thi TN khối kiến thức GD chuyên nghiệp (Môn 1)

13h30, 14/5/2012

3

Thi TN khối kiến thức GD chuyên nghiệp (Môn 2)

7h30, 15/5/2012

 

* Lưu ý:

-     Tất cả sinh viên năm cuối đều được dự thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

-     Sinh viên phải tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình mới được dự thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

-     Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp chỉ phải thi TN các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

-     Các khoa làm đề xuất, Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên (theo mẫu LVTN01). Số thành viên của mỗi hội đồng chấm khóa luận là 3 người (chủ tịch, thư kí và 1 ủy viên; người hướng dẫn có thể là thư kí hoặc uỷ viên). Việc chấm khóa luận cho sinh viên  thực hiện trong khoảng thời gian từ 16/5/2012 đến 22/5/2012. Các hội đồng chấm khóa luận lưu ý Khoản 2, Điều 15, Quy chế 25/2006/QĐ-BGDĐT.

-     Khoa Nga chủ động tổ chức cho Sinh viên thi tốt nghiệp Cao đẳng tiếng Anh theo lịch thi như sau:

+       Môn 1: 7h30, 7/5/2012

+       Môn 2: 7h30, 8/5/2012

+       Gửi kế hoạch thi và kết quả thi đến Phòng Đào tạo.

2. Những việc thực hiện từ 2/4/2012 đến khi trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính qui năm 2012

tt

Thời gian

Nội dung công việc

Giai đoạn chuẩn bị

1

02/04/12

à 22/04/12

Các khoa hoàn tất việc cho sinh viên học, thi lần 1, lần 2 các học phần cuối cùng.

2

16/04/12

Khoa GDCT gửi đến phòng Đào tạo Nội dung và hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (cả file và bản in).

3

19/04/12

Trường gửi đến các khoa Nội dung và hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các khoa phổ biến đến từng sinh viên nội dung trên và cho sinh viên đăng kí học phần thi cụ thể.

Các khoa gửi đến phòng Đào tạo tên học phần thi tốt nghiệp thuộc khối kiến thức GD chuyên nghiệp (2 học phần).

4

23/04/12

à 02/05/12

- Các khoa hoàn tất việc chấm thi các học phần cuối cùng.

5

23/04/12

à 04/05/12

- Khoa GDCT tổ chức ra đề thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Các khoa tổ chức ra đề thi tốt nghiệp thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (2 học phần)

Yêu cầu về đề thi:

+        Thời gian thi 150 phút hoặc 180 phút đối với đề tự luận và 50 phút hoặc 60 phút đối với đề trắc nghiệm (trộn thành 4 phiên bản, đánh mã đề, kèm theo phiếu trả lời).

+        Mỗi học phần ra 3 đề (kể cả tự luận và trắc nghiệm). Các đề thi đều kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết.

6

23/04/12

à 12/05/12

Các khoa tổ chức cho sinh viên ôn thi tốt nghiệp.

7

02/05/12

Các khoa gửi đến phòng Đào tạo danh sách cán bộ ra đề, coi thi, chấm thi tốt nghiệp.

8

04/05/12

Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng Kí các Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban thư kí, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi cho kì thi TNĐH hệ CQ năm 2011

9

04/05/12

- Các khoa gửi đến phòng Đào tạo (cả file và văn bản theo mẫu của phần mềm đào tạo):

+        kết quả học tập toàn khóa  học của sinh viên;

+        danh sách sinh viên dự thi các môn Khoa học Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

+        danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;

+        danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

 

10

04/05/12

à 8/05/12

- Phòng Đào tạo chuẩn bị danh sách thi, giấy thi, giấy nháp, giấy in đề, túi đề, túi bài, …, bố trí phòng thi, dự trù kinh phí thi.

- Phòng KHTC cấp kinh phí thi.

- Nhà xuất bản chuẩn bị máy nhân đề thi.

11

07/05/12

Trưởng khoa trực tiếp nộp đề thi tốt nghiệp cho Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

12

14h, 10/05/12

Niêm yết danh sách thi tại bảng tin và trên website của phòng Đào tạo. Nếu có sai sót về thông tin, sinh viên báo ngay Phòng Đào tạo để điều chỉnh.

Tổ chức thi

13

Các ngày thi:

14 và 15/05/12

Ban sao đề thi làm việc tại phòng họp lầu 10 nhà C theo lịch riêng.

Sáng / chiều

- 7h / 13h: Cán bộ coi thi có mặt tại Hội đồng thi : Cơ sở ADV : giảng đường D ; cơ sở LVS : Phòng Giáo viên; Cơ sở LLQ : D.006

- 7h30 / 13h30: Sinh viên có mặt tại phòng thi với Thẻ sinh viên.

-  8h / 14h: Bắt đầu thi.

Xử lý kết quả

14

16 và 17/05/12

Ban thư ký làm phách.

15

21 và 22/05/12

Chấm thi: Cán bộ chấm thi tập trung tại Giảng đường Đ, 221 Nguyễn Văn Cừ vào lúc 7h30 ngày 21/05/2012.

16

22/05/12

Các khoa gửi đến phòng Đào tạo kết quả chấm khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu LVTN02)

17

24 và 25/05/12

Ban thư ký hồi phách lên điểm

18

28/05/12

Phòng Đào tạo gửi đến các khoa kết quả thi tốt nghiệp

19

29 và 30/05/12

Phòng đào tạo xét (sơ bộ) sinh viên được công nhận tốt nghiệp

20

31/05/12

Phòng Đào tạo gửi các khoa danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp. Trưởng khoa kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa (nếu có) ngay vào danh sách này, ký tên và gửi lại phòng Đào tạo vào ngày 05/06/12.

21

05/06/12

Các khoa gửi đến phòng Đào tạo kết quả rèn luyện toàn khóa của sinh viên (theo mẫu của phần mềm đào tạo)

22

14h, 08/06/12

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học năm 2012.

23

12/06/12

Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận TN.

24

22/06/12

Phòng Đào tạo gửi đến các khoa Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho những sinh viên  được công nhận tốt nghiệp.

25

08/08/12

Trường tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2012

3.  Một số điểm quan trọng cần lưu ý:

-     Đề thi phải đánh máy theo đúng qui định, cụ thể: thống nhất sử dụng bảng mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 15 đối với đề mục và cỡ chữ 13 đối với phần nội dung các câu hỏi. Các đề tự luận dùng giấy A4 để nguyên khổ (theo mẫu DETHI_A4), các đề trắc nghiệm dùng giấy A3. Đối với dạng đề yêu cầu sinh viên làm ngay trên đề, phải có phần đầu phách (theo mẫu DETHI_A3). Các khoa ngoại ngữ cần báo cáo cụ thể hình thức thi học phần Thực hành tiếng để phòng Đào tạo bố trí phòng thi theo yêu cầu.

-     Đối với học phần thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường không tổ chức ôn thi tập trung mà chỉ phát Nội dung ôn tập để sinh viên tự ôn tập. Phòng Kế hoạch tài chính tính công cho Cán bộ giảng dạy soạn Nội dung để sinh viên tự ôn đối với các học phần này là 7 tiết/1 học phần:

-     Đối với các học phần thi tốt nghiệp thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, các khoa tổ chức ôn tập, giải đáp cho sinh viên với thời lượng như sau:

+        Học phần thi TN lấy nội dung từ 1 học phần : 5 tiết.

+        Học phần thi TN tổng hợp nội dung từ 2 học phần : 8 tiết.

+        Học phần thi TN tổng hợp nội dung từ 3 học phần: 9 tiết.

-     Các thông tin và file mẫu niêm yết tại website http://phongdt.hcmup.edu.vn hoặc có thể gửi email theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để yêu cầu cung cấp file mẫu.

Trân trọng thông báo và đề nghị Trưởng các đơn vị chỉ đạo đầy đủ, kịp thời các yêu cầu đã nêu trong văn bản này.

Tải các file mẫu tại đây