Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông báo tuyển sinh Lớp Nhật ngữ Nam học khóa 20 700
2 Thông báo nghỉ học 17-18/10/2013 1400
3 Thông báo chiêu sinh lớp Giáo dục kỹ năng sống Khoá 03 2039
4 Thông báo nghỉ học 14 ->17/09/2013 3698
5 Tổ chức kỳ thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 theo khung tham chiếu châu Âu 5193